Gå till innehåll

Gör en annan värld möjlig!

  • Onsdag, 20 april 2016

Arbetarnas bildningsförbund har i dag samlats till förbundsstämma och fattat beslut om ett reviderat idéprogram för organisationen - "Gör en annan värld möjlig".

Idéprogrammet är ABFs ideologiska kompass i vardagens folkbildningsarbete. En grund för planering och prioriteringar, studier och samtal, samt vår plattform för folkbildning om folkbildning. 

Idéprogramrevisionen bygger på en sjutton månader lång dialogprocess som satt fokus på ABF som en föreningarnas förening, en idérörelse och en samhällsaktör. Det nya idéprogrammet innehåller tydligare skrivningar på en rad punkter - bland annat kring folkbildning för jämlikhet, folkbildning mot rasism, inkludering, hållbar utveckling och betydelsen av idébärande och lärande folkrörelser.

Idéprogrammet utvecklar ABFs kultur- och folkrörelsesyn och beskriver hur flera maktordningar lever sida vid sida, förstärker och kompletterar varandra. Klass och kön har en grundläggande betydelse, men vi ser också andra strukturer med inbyggd över- och underordning, som strukturell rasism och diskriminering utifrån rasistiska tankemönster.

Förbundsstämman äger rum i en tid då ABF-organisationen är mitt uppe i en av samtidens stora samhällsutmaningar - att ge människor som kommer till Sverige en bra möjlighet att snabbt komma in i samhället. Vi vägrar låta asylboenden förvandlas till vänthallar.

Den 25 april genomför ABF en nationell kraftsamling med deltagare från ABF och våra medlems- och samarbetsorganisationer från hela landet för att göra ett handslag för ett värdigt mottagande och fortsätta vårt framgångsrika arbete med att mobilisera fler frivilliga och ledare till asylverksamheten.

Under 2015 genomförde ABF cirklar och språkkafeér tillsammans med 33 000 asylsökande i över 155 kommuner över hela landet, och verksamheten fortsätter att växa. Språket är en nyckel för att komma in i samhället och arbetslivet och de aktiviteter vi genomför skapar möten mellan människor. Men samtidigt måste vi bekämpa rasistiska strukturer och åsikter som stänger människor ute.

ABF tar aktiv del i arbetet för att Sverige ska fortsätta vara ett land som säger "Välkommen hit", genom att bidra till att alla som kommer till Sverige får möjlighet att komma in i samhället på lika villkor, genom att skapa mötesplatser, genom att bekämpa rasismen och genom att skapa arenor för samtal om asyl- och migrationspolitik.

ABF fortsätter arbetet för att göra en annan värld möjlig.  

I bild: ABFs förbundsordförande Helén Pettersson


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.