Gå till innehåll

Hiphop och dans för nyanlända

  • Tisdag, 17 maj 2016

Rodrigo Bernal från kulturföreningen Ung Aktiv i Oskarshamn drog i början av året igång en studiecirkel i street dance för en liten grupp nyanlända. I takt med att ryktet om dansgruppen spred sig ökade också deltagarantalet. I dag har föreningen tillsammans med ABF Östra Småland/Öland studiecirklar för nyanlända i alltifrån dans, film och musikproduktion.

Ung Aktiv är ett kulturhus i Oskarshamn, en plats dit ungdomar kan komma för att uppfylla sina drömmar inom bland annat musik, dans, konst och film. Rodrigo Bernal, anställd av ABF, är grundare och initiativtagare till ABFs ungdomsprojekt Ung Aktiv. Inom verksamheten arbetar Rodrigo framförallt med hiphop-verksamheten.
– När jag hörde om de nyanlända ungdomarna på flyktingförläggningarna i Oskarshamn, ungdomar som var mer eller mindre sysslolösa, kände jag att jag ville göra något, säger han.
Efter att ha satt igång den första studiecirkeln i hiphop-inspirerad street dance och break dance har det rullat på och verksamheten ökat betydligt.
– Första gången var det bara tre som vågade dansa, resten stod vid sidan av och tittade på. Men efter några veckor var det över tjugo deltagare som dansade och hade kul. Sedan har det bara fortsatt att växa, berättar Rodrigo och fortsätter:
– Nu har vi flera olika studiecirklar, inte bara i street dance, utan också cirklar i filmskapande och musikproduktion.

Hjälpa varandra
Rodrigo har besökt flyktingförläggningar runt om i Oskarshamn för att berätta om verksamheten på Ung Aktiv.
– Vid ett tillfälle föreläste jag för 120 nyanlända ungdomar vilket bidrog till att fler blev intresserade och ville delta.
Kulturverksamheten på Ung Aktiv är förstås den huvudsakliga anledningen till att så många vill vara med, men mötesplatsen verkar även språkfrämjande. Flera av ungdomarna som deltar vill öva sig på svenska språket.
– De första deltagarna som började gå i studiecirklar hos oss i början på året har tagit på sig rollen att hjälpa andra unga nyanlända att komma in i det svenska samhället, berättar Rodrigo.
– Man träffas här på Ung Aktiv, tar en fika tillsammans på caféet och övar sig på att prata svenska.

Lyckad integration
Tidigare i år anordnade Rodrigo och Ung Aktiv, i samverkan med lokala aktörer, en stor kulturfest i Oskarshamn för och tillsammans med de nyanlända.
– Det var superlyckat, med god mat och musik, och det kom massor med folk, berättar Rodrigo entusiastiskt.
– Flera av dem nyanlända som deltog bidrog med egna kunskaper, som till exempel att laga maten som serverades på festen. Det i sin tur ledde till att flera fick praktik- och jobberbjudanden efteråt.
Oskarshamns kommun har avsatt en miljon kronor för att främja integrationsprojekt för att nyanlända lättare ska komma in i det svenska samhället. Oskarshamn är också en av de kommuner i landet där personer som kommit till Sverige som flyktingar har haft lättare att få jobb.
– Det är inspirerande att se hur de nyanlända hela tiden utvecklas genom studiecirklarna. Det är helt klart ett jättebra sätt att integreras in i samhället, avslutar Rodrigo.

Text: Jenny Lindgren Foto: Nicole Sandoval (danslärare på Ung Aktiv)


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2016.