Gå till innehåll

Integration i sin finaste form

  • Tisdag, 9 februari 2016

ABF har startat en kör där nyanlända och etablerade svenskar kan sjunga ihop. Syftet med kören är främst att sjunga, men också att skapa glädje, samhörighet, språkinlärning, nätverksbygge och utbyte av erfarenheter och vänskap - helt enkelt integration i sin finaste form!

Bakom projektet står ABF Huddinge Kultur- och bildningscenter i Vårby gård och tanken är att alla ska kunna delta oavsett körvana, sång- eller språkkunskaper. Kören ska bestå av hälften nyanlända och hälften etablerade svenskar.

– Från första början så pratade Ulrika Tärnblom (studieförbundschef på ABF Huddinge) och jag om olika metoder för språkinlärning, och där var körsång en av idéerna vi diskuterade. Vi har många grupper som i studiecirkelform lär sig svenska här, asylsökande till största del, och fast vi vet att många lär sig mycket på det sättet, kände vi att fler vägar in i språket är önskvärda, berättar Natte Högberg, verksamhetsledare på ABF Huddinge.

Natte Högberg fick kontakt med Anna Kerstin Andersson, som ville leda kören, och så satte arbetet igång. Syftet med kören är, förutom att sjunga, att skapa gemenskap och samhörighet och ge möjlighet till språkinlärning och nätverksbyggande för både de nyanlända som de etablerade svenskarna.

Den första repetitionen hölls den 4:e februari och det var mycket nervöst: skulle de etablerade svenskarna som anmält sig komma? Skulle de nyanlända, som inte anmält sig, utan som fått vetskap om kören under ordinarie språkträffar komma?
– Med facit i hand kan jag svara ja på båda frågorna: de kom! Visserligen har vi plats för fler intresserade, men igår genljöd salen av skönsång, musik och skratt hela kvällen, berättar Natte Högberg, uppenbart upprymd över arbetet.

Ledaren för kören väljer medvetet ut sånger som så få som möjligt kan, men som både språkmässigt och musikaliskt är enkla att sjunga för att deltagandet ska bli på lika villkor för de som är med. Det är också viktigt att sångerna är roliga att sjunga. Det krävs ingen form av körvana, utan alla är välkomna, till kören, som hålls 7 veckor framåt, varje torsdag kl. 18:00 – 20:00 på ABF Huddinge Kultur- och Bildningscenter i Vårby Gård.

– Det blir nästan roligare ju större spridning det är i ålder, kön, nationalitet och sångvana. Även om sången står i centrum handlar det lika mycket om att lära känna nya människor, säger Natte Högberg.

Hittills har ett femtontal etablerade svenskar anmält intresse och Natte Högberg hoppas på att intresset ska fortsätta hålla i sig.
– Språket är en nyckel till att komma in i det svenska samhället, men det räcker inte bara med det utan vi måste få människor att träffas och känna en samhörighet till varandra. Där är ABFs erfarenhet och verksamhet en enorm tillgång, avslutar Natte Högberg.

Satsningen är en del i regeringens riktade anslag till studieförbunden för att kunna göra utbildningar i svenska och samhällsorientering med nyanlända under 2016. Det innebär att studieförbunden tillförs särskilda medel för att kunna erbjuda människor som kommer till Sverige en möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att så snabbt som möjligt kunna etablera sig i samhället. Läs mer om ABF:s arbete med detta här.

Är du intresserad av att gå med i kören? Kontakta ABF Huddinge.

Text: Jenny Olwan
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.