Gå till innehåll

Forma framtidens migrationspolitik!

  • Fredag, 10 juni 2016

Med anledning av att migration och asylfrågor är så omdiskuterat i dag och har hög politisk prioritet har ABF tagit fram ett studiematerial om migrationspolitik. Tanken är att materialet ska ge grund till hur vi kan förstå och diskutera migration och asylfrågor i vår samtid för att ge en idé om framtidens migrationspolitik.

Avsikten med studiematerialet är att det ska kunna initiera intressanta samtal och studiecirklar för att fler ska få fördjupad kunskap om migrations- och asylfrågor.
– Utöver den stora folkbildningssatsning med verksamhet för nyanlända som redan pågår inom ABF finns en efterfrågan från ABFs avdelningar om ett centralt framtaget studiematerial i ämnet, säger Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetsutvecklare på ABFs förbundsexpedition i Stockholm.
– Vi märkte även intresse från annat håll, så vi vet att det finns ett stort behov av att bilda sig en uppfattning och diskutera dessa frågor på djupet.

Ett webbmagasin
Materialet är indelat i olika artiklar och uppbyggt lite som ett webbmagasin. Tanken är att det ska läsas i studiecirkel, men man kan också ta del av det på egen hand. Än så länge är studiematerialet digitalt, men det kommer även utges i tryckt material.
– Det tryckta studiematerialet kommer likna ett tidningsmagasin och ha samma upplägg som det digitala formatet med olika teman som bland annat kultur, arbete, kärlek, lag och rätt, berättar Hanna Kharazmi Holmer.
Det finns en studiehandledning till materialet som beskriver studiecirkelupplägget och om hur man närmar sig frågorna, och till varje ämne finns även ett antal diskussionsfrågor. Studiehandledningen utgår ifrån cirkeln, men materialet kan även användas fritt i till exempel workshops.
– Man kan välja att läsa hela materialet eller fördjupa sig i en specifik del. Med de olika perspektiven vill vi erbjuda en verktygslåda med olika ingångar där man kan utgå ifrån den text som intresserar.

Förstå samtiden
– För många är det här ett tungt och svårt ämne, med vårt studiematerial vill vi förenkla det. Diskussionsklimatet i dag är hårt så vi vill lyfta in mer övergripande frågor som vanligtvis inte får plats i debatten, så som till exempel vad en gräns är, vem som får röra sig över gränsen, samt hur migration har sett ut historiskt.
– Det finns en poäng i att kunna bottna och förstå sin samtid. ABF vill erbjuda en alternativ berättelse, den om att arbetarrörelsen har en annan riktning där det finns en strävan efter solidaritet, förklarar Hanna Kharazmi Holmer.

Hög textkvalitet
Studiematerialet riktar sig till alla som vill fördjupa sig inom ämnet för att kunna ta debatten. Det har också lagts lite extra krut på texterna som håller en hög läskvalitet.
– Den stora behållningen av materialet är den breda blandningen av ämnen och skribenter. Det är ett stort ämne, men vi har ändå gått på djupet inom olika områden.
Materialet riktar sig även till personer som sedan tidigare har kontakt med ABFs övriga asylverksamhet, exempelvis cirkelledare.
– Det här är tänkt som en länk i ABFs hela asylverksamhet. Syftet är att skapa större förståelse för migration och asylfrågor. 
– Förhoppningen är också att det ska frambringa mer aktionsinriktade aktiviteter och att människor ska vara en del i att forma framtidens migrationspolitik, avslutar Hanna Kharazmi Holmer.

ABFs migrationspolitiska studiematerial är en del av ABFs arbete med välkommen hit. Läs mer om kampanjen Välkommen hit och ta del av hela studiematerialet här.

Text: Jenny Lindgren

 

 

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 juni 2016.