Gå till innehåll

Monica Widman Lundmark i regeringens läsdelegation!

  • Fredag, 28 oktober 2016

Regeringen har tillsatt en läsdelegation med uppdrag att kartlägga och samordna läsfrämjande insatser inom skola, kultur, idrott och föreningsliv.

Idag har regeringen utsett en läsdelegation med uppdrag att sprida goda exempel kring läsfrämjande insatser. I delegationen finns representanter från olika delar av samhället med olika bakgrund och kompetenser. Läsdelegationen är en av regeringens insatser för att öka det läsfrämjande arbetet i Sverige. ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark kommer att vara en av ledamöterna i delegationen som ska genomföra det viktiga arbetet.

Läsförståelsen går ner och framför allt i grupper som redan står svagt i samhället. Om alla ska kunna vara en del av det moderna samhället krävs stora insatser att öka läsförståelsen i Sverige. Det är insatser för demokrati och jämlikhet. Minskat läsande ökar klasskillnader och jag är så glad för få möjligheten att vara en del av regeringens läsdelegation och vill bidra med såväl mina som ABFs erfarenheter och idéer, säger Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF.

Sverige har gjort insatser för att vända utvecklingen. Regeringen har högt uttalade mål och jag hoppas nu att både ABFs men också fackföreningsrörelsens erfarenheter kan tas till vara på i delegationen. Jag tror att om vi ska lyckas bryta trenden och nå läsmålen att det måste till satsningar också utanför skolan och det offentliga. Jag hoppas kunna föra fram ett tydligt folkrörelseperspektiv i delegationen för att visa på hur våra folkrörelser genom alla fina nätverk har möjlighet nå brett ut bland både barn och vuxna i alla delar av samhället, avslutar Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF. 

Läs mer om ABFs och LO:s lässatsning ”läs för mig” här 

Läs mer om läsdelegationens uppdrag här 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2016.