Gå till innehåll

”Stay to Play” – teater för integrering

  • Tisdag, 18 oktober 2016

Rezan Eliassi på ABF Östra Småland Öland är initiativtagare till det lyckade integrationsprojektet ”Stay to Play” – ett projekt där språk- och teaterövningar möter varandra. 

I Kalmar finns det många flyktingförläggningar dit asylsökande placeras i väntan på besked. Långa väntetider resulterar ofta i passivitet och en känsla av stagnation. Med folkbildning som verktyg arbetar ABF ständigt för att försöka överbrygga strukturella hinder. Rezan Eliassi, verksamhetsutvecklare på ABF Östra Småland Öland, har genom studiecirklar i svenska för nyanlända märkt att det efterfrågas en annan typ av inlärningsteknik. Det fick henne att komma på idén till studieprojektet ”Stay to Play” där nya metoder för språkinlärning används genom teater.
– Tanken är att nyanländas egen delaktighet och inflytande ska bygga på ett samspel där folkbildningen utgör en viktig funktion, säger Rezan Eliassi.

Skratta ihop
Cirkelledare för ”Stay to Play” är Maya Brinell, själv teaterstudent med bakgrund av egna föreställningar och teaterturnéer. För tillfället är det tio cirkeldeltagare i gruppen i åldrarna 16-24 år, alla nyanlända asylsökande. De flesta av deltagarna har varit i Sverige runt sex månader och pratar redan bra svenska. Mycket tack vare teaterövningarna som enbart hålls på svenska.
– I början la vi fokus på trygghetsövningar så att deltagarna skulle känna sig bekväma med varandra. Ju mer vi har övat på tillitsövningar, som till exempel att skratta ihop, har vi gått över till teaterövningar med olika teman där deltagarna har fått improvisera fram berättelser, berättar Rezan och fortsätter:
–Flera av de nyanlända har under improvisationsövningarna valt att berätta om sina upplevelser av flykten från hemlandet till Sverige.

Sociala koder
Verksamheten håller till i en teaterlokal i Kalmar med tillgång till bra ljud och ljussättning.
– Syftet med projektet är framför allt att de nyanlända ska lära sig svenska språket, men det ska också ge ökad förståelse för sociala koder.
– Vi studerar bland annat kulturer, synen på diverse olika ämnen, såsom kulturskillnader och likheter mellan Sverige och det land som deltagarna ursprungligen kommer ifrån.

Som en familj
Intresset för ”Stay to Play” har ökat bland de nyanlända i området och Rezan tror att deltagarantalet kommer stiga ytterligare under hösten. På sikt är det tänkt att det ska ingå i ABFs ordinarie verksamhet, så länge behov och intresse finns.
– Innan deltagarna började i teatergruppen kände de ingen här i Sverige. Tack vare samhörigheten är det många som känner att gruppen har blivit som en familj.
Det är också huvudsyftet, att teatern ska vara ett andrum och bidra till delaktighet och ökat inflytande för nyanlända.
Under hösten ska teatergruppen ge sig ut i Kalmar län och spela upp föreställningen inför publik. Även Kalmars stadsbibliotek har visat intresse och det är tänkt att teaterföreställningen ska ingå i deras programkalender.


Text: Jenny Lindgren
Foto: Rezan Eliassi

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 oktober 2016.