Gå till innehåll

Studieförbunden behövs om kunskapslyftet ska nå fler

  • Tisdag, 20 september 2016

Idag har regeringen presenterat sin budgetproposition. ABF menar att satsningen på ett kunskapslyft är avgörande för en regering som vill öka jämlikheten. Vi välkomnar de satsningar som presenterats så här långt men vill se fler insatser för att reformerna ska nå de som behöver dem mest. ABF oroas samtidigt av regeringens sänkta ambitioner för folkbildningen, där särskilda medel för etablering av nyanlända fasas ut samtidigt som de generella anslagen står still.

Vi befinner oss i ett läge när behoven av kunskap och folkbildning är större än någonsin. Gymnasiekompetens är den stora vattendelaren, som avgör människors möjlighet till arbete och egen försörjning. Många människor har kommit nya till vårt land och vill ta del av en snabb introduktion i språk och samhälle. Och polariseringen växer, vilket ökar behoven av samtal om dagens och morgondagens utmaningar i ett snabbt föränderligt samhälle. I det läget behövs det mer folkbildning - inte mindre, säger Monica Widman-Lundmark, ABFs förbundssekreterare.
 
  • Regeringen vidgar möjligheten till livslångt lärande genom att en rätt till vuxenutbildning införs med fler platser som följd. Detta är bra men ABF har sedan tidigare pekat på de praktiska svårigheter som måste lösas för att kortutbildade personer ska ta tillvara de möjligheter kunskapslyftet innebär. I rapporten “Kunskapslyftet - nästa stora frihetsreform” visar vi på viktiga lärdomar från det förra kunskapslyftet. En viktig framgångsfaktor var att jobba brett med uppsökande verksamhet och studiefinansiering som innebar att den enskilde kunde kombinera jobb och studier. 
 
Vi vill därför att regeringen framåt ser över hur studieförbunden tillsammans med fackföreningsrörelsen kan ge fler människor möjlighet till omställning genom arbetslivet inom ramen för ett korttidsstudiestöd. Folkbildningen måste vara representerad i de utredningar och dialoger som ska ske framöver för att ta fram fler förslag till hur fler ska kunna ta del av kunskapslyftet.

  • ABF är positiva till att regeringen föreslår en vuxenutbildningslag och ett studiestartsstöd, men detta är inte tillräckligt utifrån de behov som finns. Vi har länge fört fram behovet av uppsökande insatser och studiefinansieringsmöjligheter så att fler kortutbildade tar möjligheten att läsa in en gymnasiekompetens. Tyvärr lyser denna typ av insatser med sin frånvaro i regeringens förslag, säger Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF.

I statsbudgeten föreslår regeringen en utfasning av de särskilda anslagen till folkbildningen för språk och etableringsinsatser 2017-2020. Anslagen sänks med 34 miljoner jämfört med innevarande år, och fram till 2020 föreslås en minskning med mer än 80 procent. De samlade folkbildningsanslagen minskar nominellt från och med 2019. Därutöver innebär det nya regelverket för statsbidrag att studieförbunden ska nå fler, samtidigt som kommuner och landsting har halverat sina anslag till folkbildningen under en tjugoårsperiod.

  • Regeringen beskriver i sin budget vilken nytta folkbildningen kan göra för demokratiutveckling, utjämnade utbildnings- och kulturklyftor och för att stärka individers möjligheter att påverka sin livssituation. Man vill att vi ska göra mer - men för mindre pengar. Om vi samtidigt ska säkra kvalitet, mångfald och regional spridning av verksamheten är det en svår ekvation att få ihop, säger Monica Widman Lundmark.

  • Vi är redo att göra mer tillsammans med dem som står längst från utbildning och arbetsmarknad. Vi delar regeringens ambitioner och föreslår att folkbildningen får ta en plats vid bordet när utbyggnaden av kunskapslyftet diskuteras vidare. Då kommer ett bra kunskapslyft bli ännu bättre, avslutar Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF.

 

Kontakter

Mattias Vepsä, strategisk rådgivare ABFs förbundsledning
mattias.vepsa@abf.se
073-5451508

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 september 2016.