Gå till innehåll

Årets arbetsplatsbibliotek 2016 prisas!

  • Tisdag, 11 oktober 2016

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek tilldelas 2016 tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9, Örebro. 

Priset delas ut av ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark tisdag 11 oktober kl 20.30  på Runö i samband med seminariet Boken på arbetsplatsen.

Motivering
”På en arbetsplats där alla arbetar ensamma och nästan aldrig möts har de hittat vägar för att nå ut med böcker till medlemmarna. Dels har de ljudböcker, vilket är en förutsättning för medlemmarna att läsa, dels har de valt ett distributionssätt som är anpassat för dem.”

– Vi är stolta och glada över våra tidningsbud som får pris för sitt arbetsplatsbibliotek, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet. Att främja läsandet på arbetsplatserna är en demokratifråga och något som hela fackföreningsrörelsen borde satsa ännu mera på.

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek har delats ut sedan 2014 och vinnande arbetsplatsbibliotek får 10 000 kronor att handla för till sitt arbetsplatsbibliotek och ett författarbesök.

Bakom priset står ABF och LOs Folkhögskola Runö, Seko, Livsmedelsarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, IF Metall och Kommunalarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet och Svenska Författarförbundet.

Om arbetsplatsbibliotek
Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Med tillgång till språket kan vi ta vara på såväl våra egna som varandras rättigheter. Läsning stärker självförtroendet och inlevelseförmågan, ger tillträde till andras berättelser och möjlighet till utveckling av det egna språket. Skillnaderna i läsande är starkt kopplade till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Arbetsplatsbibliotek spelar en viktig roll för att stimulera läslust i vardagen. Ett arbetsplatsbibliotek kan vara alltifrån en enkel boksnurra till en bokhylla eller ett helt rum. Det kan innehålla såväl pappersböcker som ljudböcker, och ett eller flera bok/läsombud ansvarar för att förvalta och förnya biblioteket och ger boktips till sina arbetskamrater. Ett arbetsplatsbibliotek kan stå på egna ben eller vara integrerat med övrig facklig verksamhet. Ibland samarbetar arbetsplatsbiblioteket med andra bibliotek i kommunen.

Om Boken på Arbetsplatsen
Seminariet riktar sig till fackligt aktiva, folkbildare, författare, bibliotekarier, pedagoger, kultur- och utbildningspolitiker, tjänstemän och andra som vill utveckla det läsfrämjande arbetet med utgångspunkt i arbetslivet. Det genomförs av ABF, IF Metall, Kommunal, Livs, Pappers, Runö, Seko, Sveriges Författarförbund samt Transport. Temat för Boken på arbetsplatsen 2016 är ”Läsandet bär demokratin” och programmet innehåller föreläsningar, workshops och samtal kring läsfrämjande och författarsamtal.

För mer information kontakta 
Barbro Moberg, Kommunal, sammankallande för juryn 070-629 22 45
Marianne Högmark, ABFs förbundsexpeditionen, kulturansvarig 070-556 78 72

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 oktober 2016.