Gå till innehåll

Välfärdsteknik för den äldre generationen

  • Onsdag, 2 november 2016

Andelen äldre personer som behöver stödinsatser från samhället ökar med stigande ålder. Med god tillgänglighet i samhället, bra bostäder, hälsovård och omsorg, samt genom att dra nytta av den tekniska utvecklingen kan äldre personer leva ett bra liv långt upp i åren. Under oktober släpper ABF tillsammans med medlemsorganisationen PRO ett studiematerial om välfärdsteknologi.

I dagens informationssamhälle handlar ny teknik framför allt om tillgång till internet, datorer och mobiltelefoner. När vi köper flygbiljetter, uträttar bankärenden, skickar e-post eller besöker en läkare har tekniken en viktig funktion. För att kunna påverka teknikutvecklingen krävs kunskap.

Med det fördjupande studiematerialet om välfärdsteknologi vill ABF och PRO bidra till fler diskussioner om äldre personers deltagande i den utvecklingen. Materialet handlar också om äldre personers rättigheter och vikten av god tillgänglighet. Studiematerialet ger även en genomgång av de tekniska hjälpmedel som redan finns.

– När vi tog fram materialet hade vi ett neutralt förhållningssätt. Det handlar bland annat om att lära sig mer om vad det finns för möjligheter, att det är du som person som väljer vilken teknik som passar just dig, säger Cecilia Öberg, verksamhetsutvecklare på ABF Förbundet.

Självständig och delaktig
Användandet av välfärdsteknik ska leda till att man ska kunna vara självständig, men även mer delaktig.
– I dag är det många äldre som bor i bostäder som inte är tillgänglighetsanpassade. Det leder ofta till ofrivillig isolering. Om eventuella funktionshinder uppstår senare i livet ska man kunna bo kvar hemma med hjälp av digital teknik, såsom till exempel självspolande toalett och robotdammsugare, säger Cecilia Öberg och fortsätter:
– Men det ska även finnas möjlighet till rehabiliteringsträning med hjälp av spelkonsol i hemmet.

Tillgång till Wi-Fi
Målgruppen för studiematerialet är framför allt pensionärer och riktar sig till PROs medlemmar som har förtroendeuppdrag, samt representanter för PRO i pensionärsrådet. Materialet ska bidra till mer och bättre kunskap. Det ingår en studiehandledning som ska ge möjlighet för fördjupande temadagar.
Förhoppningen är att studiematerialet ska skapa möjlighet för mer aktivt arbete där även politiska frågor kan bevakas, som till exempel strävan efter att det ska finnas Wi-Fi installerat där framtida äldreboenden byggs.
– Innehållet kan ses som ett studiematerial, men kan också användas som informationsstöd vid föreläsningar, seminarier och likande tillställningar, avslutar Cecilia Öberg.

Bild: Författarna Claes Tjäder och Tomas Lagerwall

Text: Jenny Lindgren
Fotograf: Henrik Fahlgren

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 november 2016.