Gå till innehåll

Välkommen till ditt nya jobb Anna Ekström !

  • Tisdag, 13 september 2016

Välkommen till första dagen på jobbet som ny gymnasie- och kunskapslyftsminister!

Sveriges står inför stora utmaningar och vi hoppas att du från början väljer att se och använda hela folkbildningens och studieförbundens potential för att lösa samhällsproblem och för att minska skillnader i samhället.

Vi vill särskilt att du fokuserar på tre saker för att ge oss bättre verktyg att göra ännu mer för att ge människor makt och inflytande att förändra samhället och sina liv.

1. Folkbildning – en väg till snabb etablering!
Folkbildningens metoder är unika och behövs därför under hela etableringstiden i Sverige. Våra cirklar och pedagogiska upplägg väcker nyfikenhet och vilja att lära mer. Studieförbundens enorma nätverk ute i lokalsamhället och bland breda folkrörelser kan användas långt mycket mer. För det första öka anslaget för ”svenska från dag ett” och gör det långsiktigt – redan nu borde regeringen låta satsningen pågå mandatperioden ut. För det andra använd hela folkbildningen och ge studieförbunden uppdraget att jobba brett med våra medlemsorganisationer och erbjuda etableringskurser på samma sätt som folkhögskolorna. Detta skulle ge stora samhällsvinster och vi skulle genom våra nätverk snabbt kunna erbjuda såväl bildning som möjlighet till praktik och handledning.

  • Bygg ut satsningen ”svenska från dag ett” och ge fler chansen att delta fler timmar!
  • Låt studieförbunden erbjuda kvalitativa etableringskurser!

 

2.  Kunskapslyftet måste bli vår stora frihetsreform!
Vi lever i en kunskapsintensiv tid. Utbildning och bildning är avgörande för att ta en plats i samhället och på arbetsmarknaden. Studieförbunden måste vara en mer aktiv del av regeringens kunskapslyft. Vi menar att kunskapslyftet måste bli vår tids stora frihetsreform.

I utvärderingar av det förra kunskapslyftet som genomfördes vid millennieskiftet ser vi att effekterna av kunskapslyftet kunde varit mycket större om mer gjorts för att aktivt söka upp deltagare. Förenklat innebar det första kunskapslyftet mycket för personer med påbörjad gymnasieskola, medan den i allt för liten grad nådde personer med utbildning på enbart grundskolenivå. Detta är en viktig lärdom för framtiden, om ambitionerna är att öka jämlikheten, underlätta inkludering och integration och stärka motkrafterna mot social utslagning. 

Det är dags ge studieförbunden ett tydligt, brett och samlat uppdrag samt medföljande resurser att göra mer tillsammans med korttidsutbildade grupper som idag står utanför arbetsmarknaden och som saknar efterfrågad kompetens. 

  • Inför ett korttidsstudiestöd för att ge korttidsutbildade chans att ta en högskolebehörighet och jobba utan att förlora inkomsten!
  • Ge studieförbunden en möjlighet att inventera och söka upp korttidsutbildade och samtidigt utbilda handledare för att introducera, stötta och hjälpa arbetslösa in i utbildning, praktik och jobb!

 

3. Samla folkrörelser och civila samhället – på riktigt!Vi tror att människors gemensamma insatser för att förbättra och förändra samhället är vår viktigaste resurs. Studieförbunden samlar hundratals medlems- och samarbetsorganisationer i våra nätverk. I våras genomförde ABF en samling för att ta nästa steg i arbetet med att säga välkommen hit till alla asylsökande.

Det är tydligt för oss att regeringen vill jobba med folkrörelser och civila samhället men det krävs en nystart och bättre samordning. Goda initiativ riskerar annars att tappas bort. Vi hoppas att du som en av flera ministrar med ansvar för folkrörelsefrågor tillsammans med statsministern tar initiativ till att nu samordna kontakter och arbetet med folkrörelsesverige.

  • Samordna regeringsansvaret för kontakterna och arbetet med folkrörelsesverige och det civila samhället för att skapa bättre tydlighet!
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 september 2016.