Gå till innehåll

Välkomstbok för nyanlända

  • Tisdag, 1 mars 2016

Tillsammans med Hyresgästföreningen och LO arbetar ABF med att sammanställa en välkomstbok för nyanlända. Boken är skriven på lättläst svenska och riktar sig till asylsökande i Sverige som ännu inte fått uppehållstillstånd.

Syftet med boken är att skapa en introduktion till det svenska samhället för de som är nyanlända.
- Målgruppen för boken är både asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd som  de som har fått uppehållstillstånd men ännu inte erhållit en kommunplacering, berättar Maria Hjelm, Regionchef för BohusÄlvsborg-Skaraborg, Hyresgästföreningen.

- Asylsökande som inte har fått någon kommunplacering får tyvärr inte tillgång till SFI. Vi försöker därför skapa en bok som kan användas som studiematerial för dem som vill lära sig mer om Sverige för att så snabbt som möjligt kunna etablera sig i samhället i avvaktan på tillträde till SFI, berättar Maria.

Målet med välkomstboken är att bidra till att underlätta för nyanlända att förstå hur vissa saker fungerar i det svenska samhället. ABF, LO och Hyresgästföreningen tar fram materialet till boken genom att skriva var sin del kring de områden som de behärskar bäst. Boken inleds med en gemensam skrivning om de tre organisationernas värdegrundsarbete och därefter kommer det finnas information kring hur utbildning och arbets- och bostadsmarknaden ser ut och fungerar i Sverige. Boken kommer att innehålla ett kapitel om hemmet, ett om arbete och ett om studier.

Förutom detta kommer boken innehålla ett kapitel om renodlad samhällsinformation, att Sverige är en demokrati som bygger på ett skattefinansierat samhälle, samt hur sjukvården fungerar. Boken är skriven på svenska och det kommer att finnas en begreppslista och ordlista med i boken. Det kommer även att finnas utrymme i boken för den enskilde deltagaren att själv översätta ord och begrepp till sitt språk.

Första utkastet till Hyresgästföreningens kapitel är klart och just nu läser fyra studiegrupper på asylboendet på Restad Gård igenom det för att sedan återkoppla med synpunkter och reflektioner. Tanken är att ett första utkast av hela boken ska vara klart den 14 mars. Därefter ska samma procedur med en studiegrupp göras med samtliga delar av boken.
- Syftet med detta är att boken ska vara begriplig och användbar utifrån läsarens perspektiv, berättar Maria.

Välkomstboken kommer att finnas tillgänglig i hela landet i både pappersupplaga och elektronisk form. ABF, LO och Hyresgästföreningen kommer gemensamt äga rättigheterna till boken.

Foto: Claes Herrlander  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 maj 2016.