Gå till innehåll

Där ABF finns ska vi vara tillgängliga

  • Fredag, 9 juni 2017

ABF strävar hela tiden efter att utveckla och tillgänglighetsanpassa vår verksamhet. Det gäller inte bara de fysiska rummen. Det handlar även om bemötanden och att skapa användarvänliga digitala verktyg.

Att alla ska ha samma tillgång och möjligheter inom studieverksamheten för att kunna ta del av bildning utifrån sina förutsättningar och sin verklighet är för ABF en prioriterad fråga. I vår tillgänglighetspolicy ”På lika villkor” anges bland annat riktlinjer för att ABFs lokaler och webbsidor ska ha full tillgänglighet. Lokalerna dokumenteras i tillgänglighetsdatabasen (TD), en databas som visar hur tillgängliga lokalerna är för personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan vara till exempel dörröppningars bredd, tillgång av handikapptoaletter, hörslingor, lutningar i entréer med mera.
Carin Thurfjell, tillgänglighetsansvarig på ABFs Förbundsexpedition i Stockholm, reser runt till ABF-avdelningar i landet för att vägleda i arbetet.
– I stort sett har alla avdelningar kommit igång med tillgänglighetsarbetet. För ett år sedan hade vi fyrtio lokaler i tillgänglighetsdatabasen. I dag är det sjuttio och fler lokaler är på väg att godkännas, berättar Carin Thurfjell.

Digital tillgänglighet
ABFs tillgänglighetsarbete utgår ifrån diskrimineringslagens sju grunder. I det arbetet är översynen av den fysiska delen relativt enkel. Lite knepigare är det med de digitala verktygen. Utan tillgängliga och användbara digitala verktyg riskeras att många människor utestängs från verksamheten.
– Här jobbar vi ständigt för att förbättra. Bland annat ska webben vara användarvänlig och våra styrdokument ska finnas i lättläst version, säger Carin Thurfjell.
– Det är även viktigt att jobba med bemötande. Hur vi möter personer som har funktionshinder av olika slag är en del i tillgänglighetsarbetet. ABFs ledord i idéprogrammet är ”Alla människors lika värde” och det strävar vi för att efterfölja. Där ABF finns ska vi vara tillgängliga.

En kvalitetsstämpel
En del i tillgänglighetsarbetet grundar sig i samarbetet med ABFs  48 medlemsorganisationer från funktionshinderrörelsen. En av medlemsorganisationerna är Synskadades Riksförbund (SRF). Karin Hjalmarson är ABF:s kontaktperson på SRF.
– Vi har ett starkt och bra samarbete med ABF. Vi hjälper till att lyfta och driva tillgänglighetsfrågor och stöttar verksamheten i det arbetet, säger Karin Hjalmarson.
Hon lyfter också vikten av att allt inte bara handlar om den fysiska tillgängligheten, utan även beteenden och bemötanden.
– Till exempel kan det underlätta för en synskadad om den seende ger sig till känna när den kommer in i ett rum och även meddelar när personen lämnar rummet. Övrigt som kan vara bra att tänka på är att försöka hålla nere ljudnivån vid möten så att man kan höra varandra tydligare och att göra en presentationsrunda så att alla kan höra vilka som deltar på mötet.
– När studieverksamheten inom ABF görs tillgänglig gynnar det alla i ett längre perspektiv. Det är också en kvalitetsstämpel att ha verksamhet som är tillgänglig för alla, avslutar Karin Hjalmarson.

Text: Jenny Lindgren  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 juni 2017.