Gå till innehåll

En utbildning rätt i tiden

  • Onsdag, 7 juni 2017

ABF håller även i år traditionellt kurs på Genèveskolan i Schweiz med deltagare från hela Norden. Syftet med utbildningen är att lyfta nationella och globala fackliga arbetsmarknadsfrågor ur ett internationellt perspektiv. I år står även fake news och källkritik på agendan.

Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèveskolan, har sedan starten 1931 verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser. Detta för att kunna möta globaliseringens utmaningar, som till exempel rättvisa arbetsvillkor.

Syftet är att öka kunskap om internationellt samarbete och att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt. Målsättningen är även att öka språkförståelsen och gemenskapen inom Norden. Utbildningen samlar deltagare från hela Norden. I år är det totalt 28 kursdeltagare, 15 kvinnor och 13 män, med en genomsnittsålder på 30 till 35 år. Utbildningen består av en förkurs och en elektronisk nätkurs, vilka båda är avslutade. Under juni följer tre veckor i Genève där fokus ligger på FN-organet ILO:s (International Labour Organizations) konferens.

Ny rektor på skolan
Peter Waldorff från Danmark, tidigare lärare på skolan, är ny i rollen som rektor. Han arbetar på danska LO som EU-ombudsman och har lång erfarenhet av fackliga frågor internationellt.
– Nytt för i år är att vi kommer jobba i fyra kommittéer i Genève på teman som ”Från krig till fred”, ”Arbetsmigration”, ”ILO”, samt ”Applikationskommittén” som är ett återkommande tema varje år.
Peter Waldorff menar att Genèveskolan ger en bra möjlighet att få insyn i hur arbetsmarknaden fungerar i resten av världen och att det skapar en medvetenhet om orättvisor som arbetare upplever dagligen världen över.
– Vi fördjupar oss även i dagsaktuella ämnen, såsom fake news och det ökade behovet av källkritiskt tänkande, berättar han.
– Vi brukar säga att deltagarna har en syn på världen innan de börjar på Genèveskolan och en helt annan efter att kursen är slut.  

Att göra nytta
Emelie Hellström, 30 år, är en av årets deltagare. Det var hennes fackliga engagemang och intresse för mänskliga rättigheter och internationell arbetsrätt som fick henne att söka utbildningen.
– Jag har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och är förtroendevald inom Handels. Kursen passar mig perfekt för att kunna kombinera mitt fackliga engagemang med internationell arbetsrätt, säger Emelie Hellström.
– Hittills har kursen varit över mina förväntningar. Såväl sammansättningen av gruppen som själva utbildningen.
– Jag hoppas att kursen ska ge mig ett bredare kontaktnät inom den fackliga världen. Drömmen är att få arbeta i ett internationellt sammanhang och att kunna göra större nytta. Jag ser på arbetsrätt som en mänsklig rättighet.

Läs mer om Geneveskolan här: http://geneveskolan.org/index.php/sv/
Läs mer om ILO här:
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Text: Jenny Lindgren


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 augusti 2017.