Gå till innehåll

Kommentar till Regeringens nya satsningar:

  • Fredag, 1 september 2017

ABF välkomnar de satsningar som presenterats idag, för att stärka studieförbundens verksamhet med asylsökande och ett nytt stöd till uppsökande och motiverande insatser riktat till utrikesfödda kvinnor för att fler ska ta steget in i utbildning. Insatserna ska kunna stärka deltagarnas självförtroende och språkliga utveckling, ge studie- och arbetslivsträning och bidra till rekrytering till fortsatta studier.

ABF har länge pekat på behovet av bättre insatser för nyanländas etablering och på de möjligheter som finns genom att använda studieförbundens nätverk och metoder mer i det arbetet. Det är en viktig del i ett kunskapslyft som omfattar alla. 

ABF vill understryka betydelsen av att de riktade satsningar som nu planeras inte sker på bekostnad av de generella anslagen till den fria och frivilliga folkbildning som minister Anna Ekström beskriver som ”en fyrbåk av kunskap och bildning” i ”dessa tider av filterbubblor, fake news och alternativa fakta”. Att dela upp det statliga stödet till studieförbunden i olika påsar styrda av olika regelverk försvårar arbetet och gör det mindre flexibelt. 

ABF vill också påpeka vikten av att det nya stödet ger studieförbunden möjlighet att utforma lokala och individanpassade lösningar, snarare än att kopplas till krångliga regelverk. Vi vill också särskilt betona vikten av att skapa praktiska lösningar som gör att också mödrar till små barn får möjlighet att delta i insatsen.

Läs mer om satsningen här.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 1 september 2017.