Gå till innehåll

Rekordstor cirkelledarutbildning

  • Fredag, 30 december 2016

I höstas sände ABF en rekordstor cirkelledarutbildning via webben. Ett helt nytt grepp för att stötta ABF:s lokala avdelningar och som en kvalitetshöjning i fortsatt god folkbildningsanda.

Grundidén med den webbsända utbildningen var att försöka nå fler cirkelledare. Ledare runt om i landet samlades på sina ABF-avdelningar för att titta på webbsändningen som visade några olika situationer som kan uppstå i studiecirkelsammanhang. Det var frågeställningar som ”Hur skapas trygghet så att deltagarna vill och vågar? Hur ger man konstruktiv kritik och feedback utan att såra? Hur hanterar man rasism och kränkande ageranden – dold eller öppen?” Den lokala gruppen diskuterade sedan vad man som ledare skulle ha gjort i samma läge. Efter det visades hur den aktuella cirkelledaren löste just den förevisade situationen.

En e-plattform
Initiativtagare till webbsändningen är Åsa Stenlund-Björk som arbetar med pedagogiska frågor och intern kompetensutveckling på ABF Förbundet. Idén väcktes i den pedagogiska arbetsgrupp som finns inom ramen för interna utbildningar.
– Det var första gången vi provade ledarutbildning via webbsändning. Efteråt fick vi höra av cirkelledarna: ”Bra Förbundet! Mer sånt här”, berättar Åsa Stenlund-Björk.
Nu finns även planer för en fortsättning till hösten 2017.
– Under förra året hittade vi modellen för hur vi ska göra. Nu planerar vi vad utbildningen ska innehålla nästa gång och hur vi kan utveckla och förfina konceptet.

Bildbaserad metod
Planen är också att bygga en e-plattform och där lägga in utbildningar så att de som utbildar cirkelledare själva kan använda dem när de förbereder sina cirkelledarutbildningar.
– Vi vill att utbildningarna ska hålla hög kvalité och att alla avdelningar ska ha tillgång till dem. Med en e-plattform kan det bli möjligt, säger Åsa Stenlund-Björk.
– De flesta av våra studiematerial är vanligtvis textbaserade och det passar inte alla. Det här är en bildbaserad metod som är tänkt att vara en kompletterande del, en fördjupning av cirkelledarutbildningen.
– Det är också ett sätt att hålla folkbildningstanken levande och anta utmaningen att kvalitetshöja de studiemetoder vi har.

Fokus på cirkelledarna

Nästa digitala cirkeledarutbildning är planerad att sändas preliminärt den 14 september 2017.
– Det ligger i vårt centrala uppdrag att utbilda och serva avdelningar och deras cirkelledare på de lokala ABF-avdelningarna runt om i landet.
– Tanken med det här är också att servera ett koncept som ger möjlighet till bra och jämn studiekvalité över hela landet. Det är även ett sätt att lägga mer fokus på cirkelledarna. Utan cirkelledare, ingen verksamhet, avslutar Åsa Stenlund-Björk.

Text: Jenny Lindgren

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 april 2017.