Gå till innehåll

Viktiga beslut om kunskapslyft och folkbildning på S-kongressen

  • Torsdag, 13 april 2017

Den socialdemokratiska partikongressen är över. De beslutade riktlinjerna pekar ut en färdriktning för regeringspartiet som inbegriper satsningar på att stärka kunskapslyftet och folkbildningen.

- ABF välkomnar S-kongressens beslut och det engagemang som både ombud och partistyrelse visat upp för ett kunskapslyft för alla och för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att göra det livslånga lärandet verkligt för fler, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark.

I avsnittet "Fler möjligheter att studera vidare" står bland annat följande:

"Kunskapslyftet ska utökas i hela landet."

"Studiestödet stärks för dem med kortast utbildning."

I avsnittet "Försvara demokratin och det öppna samhället" står bland annat följande:

"Folkbildning är en viktig del av det livslånga lärandet. Studieförbund och folkhögskolor ökar människors möjligheter till kunskap och demokratiskt inflytande."

"Människor ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som samhällsmedborgare. Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna i spetsen, är avgörande för att skapa mötesplatser över klassgränser och stärka demokratiska värderingar."

"Demokratin börjar i vardagens gemenskap. Därför är kultur ett redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll. "

"En ny kultur- och folkbildningssatsning. Socialdemokratin vill skapa ett kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning. Det är nödvändigt med ett digitalt kunskapslyft, liksom ett handlingsprogram mot faktaresistens. Alla medborgare behöver möjligheter att öka sin förmåga till källkritik och medie- och informationskunnighet. Kulturen omgärdas av sociala trösklar som det är av största vikt att samhället bidrar till att sänka. Därför vill vi socialdemokrater att alla barn och unga ska ges möjligheter att uppleva och utöva kultur i olika former. Vi vill verka för fler fysiska mötesplatser, framför allt i våra förorter. Fri entré-reformen byggs ut på sikt till att omfatta även regionala institutioner. Vår kultursyn och kulturpolitik ska manifesteras i ett program inför valet 2018. "

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 april 2017.