Gå till innehåll

ABF bjuder in till upphandling av utvärdering av transnationellt ESF-projekt

  • Torsdag, 15 mars 2018

ABFs förbundsexpedition söker en utvärderare med erfarenhet av att utvärdera ESF-projekt.

Arbetarnas(ABF), förbundsexpeditionen, söker en utvärderare med erfarenhet av att utvärdera ESF-prArbetarnas Bildningsförbund (ABF), förbundsexpeditionen, söker en utvärderare med erfarenhet av att utvärdera ESF-projekt.

ABF driver ett transnationellt projekt, Exchange for empowerment, med stöd av Europeiska socialfonden. Till genomförandefasen av projektet söker ABFs förbundsexpedition en utvärderare med erfarenhet av att utvärdera ESF-projekt, transnationellt EU-arbete, informellt lärande och civilsamhället/NGO:s. Utvärderaren ska granska hur vi genomfört projektet, projektets måluppfyllelse och dess effekter.

ABF är Sveriges ledande studieförbund. ABF är partipolitiskt obundet men delar arbetarrörelsens värderingar. Värdegrunden vilar på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer.

Kontakta Carin Öhlén på ABFs förbundsexpedition för mer information och ansökningshandlingar.

E-post: carin.ohlen@abf.se
Telefon: 08-613 50 16

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 15 mars 2018.