Gå till innehåll

Folkbildningens uppgift är större än arbetslinjen

  • Tisdag, 26 februari 2013

ABF har överlämnat sitt remissvar på Folkbildningsutredningen. I remissvaret riktas skarp kritik mot förslaget att lägga utvärderingen av folkbildningen på IFAU (Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering) och Myndigheten för Kulturanalys. ABF ser en fara att folkbildningen i framtiden kommer att utvärderas efter andra måttstockar än de syften som är grunden till statens stöd.

- Sedan Folkbildningspropositionen antogs av riksdagen 2006 har syftet för statens stöd till folkbildningen varit att stärka demokratin och människors makt över sin egen vardag, minska utbildningsklyftor och öka deltagandet i kulturlivet. De myndigheter som nu föreslås utvärdera folkbildningen har i dagsläget kompetens att utvärdera ett av dessa fyra syften, säger Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF.

- Folkbildning stärker människors kunskapsnivå och självförtroende, och kan spela en viktig roll i kampen mot arbetslösheten. Men om hela folkbildningens verksamhet ska mätas efter sin förmåga att bidra till ökat arbetskraftsdeltagande riskerar den att begränsas till form och innehåll. Folkbildningens uppgift är större än arbetslinjen, fortsätter Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF. 

- Vem utvärderar demokratimålen i den modell utvärderingen tagit fram? ABF föreslår en parlamentarisk kommitté som ger uppdrag och beställer forskning med utgångspunkt i alla de syften som staten har för sitt stöd till folkbildningen avslutar Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF.

Remissvar Folkbildningsutredning.pdf

Kontaktperson: Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF.

För mer information kontakta Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig, 08-613 50 10 eller Mattias Vepsä, presskontakt, 0735-45 15 08.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 februari 2013.