Gå till innehåll

Mer byråkrati ger inte fler läsare

  • Tisdag, 12 mars 2013

ABFs skriver i sitt remissvar på den statliga Litteraturutredningen att det krävs större insatser för att lösa läskrisen.

Litteraturutredningen pekar på den växande läsklyftan som det stora samhällsproblem det är, och föreslår en politisk mobilisering för att åtgärda den. Men utredningen brister i beskrivningen av det arbete som pågår och landar i att föreslå neddragningar på bokinköp och folkbildningsverksamhet för att anställa fler byråkrater.

ABF tycker att det är förvånande att utredningen tycks tro att det mest effektiva sättet att få fler att läsa är fler anställda på statliga myndigheter. Det civila samhället når läsovana grupper i betydligt större utsträckning, och är beredda att ta ett större ansvar för det läsfrämjande arbetet. Det som krävs är samverkan och fungerande stödstrukturer till exempelvis arbetsplatsbibliotek.

Det är slående att Litteraturutredningen varken ansett sig kunna föreslå insatser som kostar pengar eller vågat sig på att utreda några av alliansregeringens första kulturpolitiska beslut - att slopa stödet till En bok för allas läsfrämjande verksamhet och att lägga ner Kultur i arbetslivet-verksamheten.

Remissvar Litteraturutredning.pdf

För mer information kontakta Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig, tel. 08-613 50 10, peter.gustavsson@abf.se

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 mars 2013.

KONTAKT

Peter Gustavsson