Gå till innehåll

Arbetarrörelsen satsar på barns läsande

  • Tisdag, 25 mars 2014

Nu kraftsamlar ABF, LO och Socialdemokraterna för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. Arbetet samlas under projektet ”Läs för mig”.

ABF, LO och Socialdemokraterna anser att det är djupt oroade att barns läsförmåga försämras. 

- Vi vill inte bara arbeta politiskt för att stärka barns läsförmåga, vi vill också samla våra egna organisationer för att göra en konkret insats. Därför lanserar vi i dag en lässatsning för barn som kommer att drivas gemensamt av arbetarrörelsens organisationer, säger Stefan Löfven partiledare Socialdemokraterna.

- Att vuxna inte läser påverkar inte bara dem själva, det inverkar också på deras barns läsförmåga. Därför är läsfrämjande verksamhet som riktar sig till både barn och deras föräldrar oerhört viktiga, säger Karl-Petter Thorwaldsson ordförande LO.

- Vi vet att läsning och läsförmåga är starkt klassrelaterat. Det krävs riktade insatser, såväl i skolvärlden som i vuxenlivet, för att inspirera läsande bland dem som inte har läsvanan med sig hemifrån. Därför väljer vi att som folkrörelse nu ta ett större ansvar. Fokus för den här satsningen är att ge föräldrar och andra vuxna utanför skolan rätt verktyg för att väcka barns läslust. Det är en viktig inriktning, vi måste alla göra vad vi kan och hjälpas åt för att ge alla barn en riktigt bra start i livet, säger Helén Pettersson, ordförande ABF.

Fakta om "Läs för mig" 
"Läs för mig" är en utveckling av de projekt som bedrivs idag. Målet är att ge ännu fler barn och unga tillgång till språket och därigenom stärka deras ställning i samhället.

Projektet "Läs för mig" har barns språkutveckling i fokus men vuxna som målgrupp för insatsen. Målet är att deltagarna genom ett rikt språk ska kunna uttrycka känslor, erfarenheter och tankar. Kort sagt ges verktyg för att kunna delta i det demokratiska samhällsbyggandet. För att barn ska läsa krävs att vuxna läser.

Arbetet kommer konkret att handla om att mobilisera kraften från folkrörelserna. Målgrupperna är förutom medlemmarna i de egna organisationerna också samverkansorganisationer i bostadsområden där vi ofta möter oorganiserade människor.

ABF och LO kommer att ta fram studiematerial om vuxnas betydelse för barns språkutveckling, med tips och metoder hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning. Materialet vänder sig till alla vuxna i barns närhet, det kan vara föräldrar, bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, grannar eller förskolepersonal.

Projektet kommer att finansieras gemensamt av LO och ABF och stödjas av Socialdemokraterna.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 februari 2015.

Kontakt

Marianne Högmark