Gå till innehåll

ABF gratulerar arbetsplatsbiblioteken på Sandvik i Sandviken till utmärkelsen ”Årets arbetsplatsbibliotek”

  • Torsdag, 27 mars 2014

När biblioteksfilialer och biblioteksbussar läggs ner och stödet till folkrörelsers läsfrämjande arbete avvecklas så vidgas läsklyftan. Resultatet blir en omvänd fördelningspolitik där stödet går till de individer som läser mest.

Enligt forskningen är läsning och läsförmåga starkt klassrelaterat. Det krävs riktade insatser, såväl i skolvärlden som i vuxenlivet, för att inspirera läsande bland dem som inte har läsvanan med sig hemifrån. Vi menar att de vikande resultaten i skolan hör samman med hur läsandet bland vuxna ser ut. För att barn ska läsa krävs att vuxna läser!

Arbetsplatsbiblioteken på Sandvik i Sandviken har utsetts till Årets Arbetsplatsbibliotek 2014 för en väl genomförd nystart med utbildade läsambassadörer, en kontinuerlig läsecirkel och sex nya bibliotek med pappersböcker, ljudböcker och tidskrifter som byts ut kontinuerligt samt lästips och information om läshändelser. Genom ett fruktbart och varmt samarbete mellan IF Metall, ABF Gästrikebygden och Sandvikens folkbibliotek har Sandviken skapat en modell för ett aktivt läsfrämjande för andra att ta efter.

”Jag är stolt ordförande för ABF! Nu presenterar vi för första gången Årets Arbetsplatsbibliotek. Tidigare i veckan lanserade vi en lässatsning tillsammans med Socialdemokraterna och LO. Vi menar att det är dags att ta läsfrämjande åtgärder på största allvar. När klasskillnader växer, skolresultat viker och läsandet går ner ska folkbildningen och folkrörelserna vara med och vända utvecklingen”, säger Helen Pettersson, förbundsordförande ABF.

”Vi är inspirerade över det arbete som genomförs i Sandviken. IF Metall, ABF och Sandvikens folkbibliotek har gjort en nystart med utbildade läsambassadörer, en kontinuerlig läsecirkel och sex nya bibliotek med pappersböcker har byggts. Ljudböcker och tidskrifter som byts ut kontinuerligt samt lästips och information om läshändelser är nu en naturlig del på arbetsplatsen. Vi menar att en nyckel för att ge alla människor en bra chans i livet är att jobba med läsning och tillgång till böcker och litteratur. För att barn ska läsa krävs att vuxna läser”, avslutar Helen Pettersson, förbundsordförande ABF.

Vi välkomnar alla till utmärkelsen Årets Arbetsplatsbibliotek som delas ut idag torsdag den 27 mars klockan 19.30 i Teatercaféet i Conventum, Olof Palmes Torg 1 i Örebro.  Utdelningen sker i samband med seminariet Boken på Arbetsplatsen, som äger rum i anslutning till Bokmässan i Örebro. Den fackliga grundorganisation (klubb, sektion, avdelning eller liknande) som vinner utmärkelsen får en vinstsumma om 10 000 kronor att köpa böcker för, samt ett författarbesök.

För mer information och kontakt Boken på arbetsplatsen:
Kontaktperson och prisutdelare på plats i Örebro
Peter Gustavsson, facklig-politiskt ansvarig
peter.gustavsson@abf.se, 08-613 50 10

Presskontakt ABF:
Mattias Vepsä, ansvarig strategisk kommunikation
Mattias.vepsa@abf.se , 0735 45 15 08

 Läs mer om Boken på Arbetsplatsen: www.abf.se/bokenpaarbetsplatsen

Om Boken på Arbetsplatsen
Seminariet riktar sig till fackligt aktiva, folkbildare, författare, bibliotekarier, pedagoger, kultur- och utbildningspolitiker, tjänstemän och andra som vill utveckla det läsfrämjande arbetet med utgångspunkt i arbetslivet. Det genomförs av ABF, IF Metall, Kommunal, Livs, Pappers, Runö, Seko, Sveriges Författarförbund samt Transport. Årets tema är ”Vägen till orden” och programmet innehåller föreläsningar, workshops och samtal kring läsfrämjande, såväl som författarmedverkan och möjlighet att besöka bokmässan.

 

Om arbetsplatsbibliotek
Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Med tillgång till språket kan vi ta vara på såväl våra egna som varandras rättigheter. Läsning stärker självförtroendet och inlevelseförmågan, ger tillträde till andras berättelser och möjlighet till utveckling av det egna språket. Skillnaderna i läsande är starkt kopplade till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund.

Arbetsplatsbibliotek spelar en viktig roll för att stimulera läslust i vardagen. Ett arbetsplatsbibliotek kan vara alltifrån en enkel boksnurra till en bokhylla eller ett helt rum. Det kan innehålla såväl pappersböcker som ljudböcker, och ett eller flera bok/läsombud ansvarar för att förvalta och förnya biblioteket och ger boktips till sina arbetskamrater. Ett arbetsplatsbibliotek kan stå på egna ben eller vara integrerat med övrig facklig verksamhet. Ibland samarbetar arbetsplatsbiblioteket med andra bibliotek i kommunen.

Övriga nominerade
Årets Arbetsplatsbibliotek delas i år ut för första gången och det inkom femton nomineringar från olika branscher i hela landet som visar på att läsfrämjande på arbetsplatserna är en i högsta grad livskraftig verksamhet. Detta var de övriga nominerade arbetsplatsbiblioteken:

•      Fackklubben på Atria Sköllersta

•      Fackklubben på Danish Crown Jönköping

•      Fackklubben på Gekås Ullared

•      Fackklubben på GKN Aerospace Trollhättan

•      Fackklubben på Göteborgs brevterminal

•      IF Metall Södra Västerbotten

•      Fackklubben på NIMO Hova

•      Fackklubben på Plast Petter Hova

•      Fackklubben på Prolog Örebro

•      Fackklubben på Scan Kristianstad

•      Fackklubben på SNA Europe Lidköping

•      Fackklubben på SSAB Borlänge

•      Norrköpings stadsbiblioteks arbetsplatsutlåning

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2014.