Gå till innehåll

Beställ Röda sångboken!

Sången är viktig för arbetarrörelsen. Den lyfter värderingar, förenar och stärker, ställer krav, skapar glädje och lindrar sorg. För att väcka nytt liv och energi i arbetarrörelsens sångtradition och knyta an till vår tids stora frågor har ABF tillsammans med en arbetsgrupp bestående av fackförbund, ungdomsförbund, arbetarsångare och utövande musiker tagit fram den Röda sångboken. Röda sångboken innehåller både tidlösa klassiker som nyskrivna skildringar av 2000-talets verklighet.

De första kända svenska arbetarsångerna är från 1880-talet. Texterna skrevs ofta till välkända melodier. Alla sånger stod inte emot tidens tand, men vissa av dem lever kvar än idag och har blivit klassiker. Under årens lopp har ny musik skrivits för att skildra sin tids orättvisor, kamp och drömmar om en bättre värld.

Arbetarrörelsen har gett ut sångböcker lika länge som den haft sånger att ge spridning till. Under många år gav Tidens förlag ut Tidens sångbok. Vid millennieskiftet kom Den nya tidens sångbok ut på Bäckströms förlag. Böckerna har inrymt såväl kampsånger som sånger om arbetets vardag, sånger om fred och frihet och sånger som tillhör den allmänna sångskatten.

Vid varje utgivning har nya sånger lagts till medan andra plockats bort. Sångtraditionen har hållits vid liv och utvecklats, och förts vidare i samband med möten, manifestationer och studieverksamhet.

Initiativet till en ny sångbok togs av IF Metalls kongress 2011, men det är en arbetsgrupp med representanter från ABF, fackförbund, ungdomsförbund, arbetarsångare och utövande musiker som har tagit fram den bok du håller i din hand. Många har varit delaktiga, kommit med förslag, bidragit med kunskap och provsjungit sånger.

Röda sångboken vill både avspegla sin tid och ansluta till arbetarrörelsens rötter. Dess syfte att föra sångtraditionen vidare och knyta den till vår tids stora frågor. Sångerna har valts med en ambition om genrebredd och mångfald. Den röda tråden är att man ska kunna sjunga dem tillsammans. Varje sång introduceras med en kort text som beskriver i vilket sammanhang sången kom till, vilket underlättar användningen i pedagogiska sammanhang.

Men det räcker inte med att bara göra en sångbok, den måste också användas. Det är upp till oss alla om arbetarrörelsens sångtradition ska fortsätta leva och utvecklas. Röda Sångboken innehåller både tidlösa klassiker och nyskrivna skildringar av 2000-talets samhälle. Boken har tillkommit för att väcka nytt liv och energi i arbetarrörelsens sångtradition, och när är tillfället större än detta supervalår?

Så sjung och sälj sångboken på olika arrangemang. Sjung på mötet, manifestationen, utbildningen, till vardags och till fest. Låt kören eller bandet framföra sångerna, eller starta en ny grupp för att sjunga och spela politisk musik. Bjud in allsångsledare, artister och trubadurer och genomför allsång mot högern. Samtala om sångernas innehåll och budskap i cirkel- eller seminarieform.

Sjung!


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 oktober 2015.

Kontaktperson

Peter Gustavsson

Lyssna på sångerna

Svårt med noter eller bara otålig i väntan på leverans på ditt eget exemplar? Den inofficiella spellistan innehåller de flesta av sångerna.

Beställ Röda sångboken idag!

Röda sångboken