Gå till innehåll

Facklig kulturverksamhet

ABF samarbetar med LO och LO-förbunden för att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på att främja idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar. Kultur som skapas av LO-medlemmar själva är ett viktigt fokus.

Asylsökande-svenskaArbetarrörelsens kulturfond
ABF, LO och LO-förbunden driver tillsammans Arbetarrörelsens kulturfond . Fonden initierar egna projekt och ger anslag till lokala kulturaktiviteter.  Anslag ur fonden kan sökas av ABF-avdelning/ABF-distrikt i samverkan med lokala/regionala fackliga organisationer.

Läsfrämjande och litteratur
Läsfrämjande verksamhet är en hörnsten i det fackliga kulturarbetet. Sedan snart femton år arrangerar ABF, LO-förbunden och Författarförbundet tillsammans Boken på arbetsplatsen. Under tre dagar samlas bokombud, ansvariga för arbetsplatsbibliotek, folkbildare och författare och tar del av seminarier och workshops. ABF, LO och LO-förbunden driver sedan slutet av 1990-talet Läs för mej, pappa!. Under en heldag får manliga medlemmar inom LO-förbunden träffa en författare, en barnlitteraturpedagog/barnbibliotekarie och lära sig mer om pappors betydelse för barns språkutveckling.

Läs för mig! är en verksamhet som utarbetas av ABF och LO, med stöd av SAP. Genom insatser för vuxna ska vi främja barns läsande. Verksamheten sprids också till andra medlems- och samverkansorganisationer inom ABF.

Det digitala nyhetsbrevet Boklådan riktar sig till alla med ett aktivt eller slumrande litteraturintresse. Redaktionen väljer ut både skönlitteratur och faktaböcker ur bokfloden, med tonvikt på det som blottar orättvisor och väcker engagemang.  Det tvåsidiga nyhetsbrevet är anpassat för att kunna sättas upp på en anslagstavla. Ofta finns det länkar till mer fördjupade presentationer, många av dem har publicerats i tidningen Arbetet.

Arbetsgruppen Ett läslyft för Sverige vill utveckla formerna för att sprida läsandet bland läsovana grupper av barn, unga och vuxna, bilda opinion för ett läslyft bland folkrörelser och beslutsfattare, tillgängliggöra forskning inom området och skapa kontaktytor, och i samverkan med andra aktörer utarbeta modeller för lokala läslyft. I arbetsgruppen ingår ABF, LO-förbund, Författarförbundet, Dyslexiförbundet, En bok för allas vänner med flera.

Läs mer om arbetarlitteratur på bloggen Litteratur och klass

Musik
Sången är viktig för arbetarrörelsen. Den väcker värderingar till liv, förenar och stärker, ställer krav, skapar glädje och lindrar sorg. Röda sångboken kom till efter ett initiativ på IFMetalls kongress 2011. Sångboken kan köpas i ABFs webbutik.

Konsten
Arbetarkonsten är en bildvärld som skildrar arbetets förändring, industrisamhällets utveckling och kampen för ett bättre samhälle. Grävcirklar och studier av arbetarkonst kan öka kunskapen om arbetarkonsten och det sammanhang den skapats och spridits i. I ABFs webbutik finns studiematerialet Fram träder arbetaren och studiehandledningen Konsten i rörelse. Läs mer på bloggen arbetarkonst  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 december 2015.

Kontaktperson

Marianne Högmark