Gå till innehåll

Arbetarrörelsens kulturfond

ABF, LO och LO-förbunden arbetar tillsammans med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar. Det handlar både om kultur där medlemmarna skapar själva och om kultur där medlemmarna deltar i kulturupplevelser.

Stöd till lokala kulturarrangemang
Arbetarrörelsens kulturfond stödjer idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. En eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/kommittéer kan söka tillsammans med ABF. ABF-avdelningen/distriktet skickar in ansökan. Ansökningar om maximalt 10 000 kronor kan skickas in löpande. Ansökningar måste även skickas in i god tid innan arrangemanget går av stapeln. Ansökningar i efterhand tas inte emot. Målsättningen är att beslut fattas inom två veckor. Ansökningar som är större än 10 000 kronor hanteras på fondens möten. Ansökningsblanketten finns längst ner på denna sida. Fyll i, spara ner på datorn, skicka in.

Arbetarrörelsens kulturfond
Arbetarrörelsens kulturfond finnaniseras genom årliga anslag från LO och LO-förbunden. Fonden initierar egna projekt och ger anslag till idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar om alla människors lika värde, rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Målsättningen för fonden är att använda kultur som ett verktyg i det fackliga arbetet för att få människor att växa. Lokal verksamhet, där olika fackliga organisationer och ABF samverkar, är viktig.
 

Ansökningsformulär
Ansökningar till kulturfonden sker endast i digital form genom denna blankett som skickas till Faaid Ali-Nuur på ABFs förbundsexpedition. Spara ner blanketten på din egen dator innan du fyller i den.
 

Ansökningblankett 2017.pdf

Redovisning 2017.pdf
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 september 2017.

Kontakt

Robert Aslan
  • Robert Aslan
  • Nationell samordnare facklig studie- och kulturverksamhet
  • 08-613 50 91
  • robert.aslan@abf.se

Kontaktperson

Faaid Ali-Nuur
  • Faaid Ali-Nuur
  • Nationell samordnare för etniska, kultur- och samhällsorganisationer, vikarie
  • 08-613 50 65
  • faaid.ali-nuur@abf.se