Gå till innehåll

Kultur i valrörelsen

Skapande i alla dess former fortsätter inspirera och engagera människor. Under de senaste åren har allt fler börjat använda kulturen som uttrycksmedel för att beskriva de växande orättvisorna i vårt land. Därför är föreläsningar, film, litteratur, teater, musik, bildkonst med mera självklara delar i arbetet för att byta regering och politik.

Skapande i alla dess former fortsätter inspirera och engagera människor. Och under de senare åren har allt fler börjat använda kulturen som uttrycksmedel för att beskriva de växande orättvisorna i vårt land. Därför är föreläsningar, film, litteratur, teater, musik, bildkonst med mera självklara delar i arbetet för att byta regering och politik.

Kultur i valrörelsen kan handla om många saker. Det kan handla om att använda sig av kreativa metoder i valarbetet - att släppa loss den egna skaparkraften hos medlemmar och sympatisörer. Detta kan exempelvis handla om gatuteater, forumteater, politisk musik, konst/serietecknande/grafittimålning med politiska budskap och spoken word/poesi/skönlitteratur med politiskt innehåll.

Det kan också handla om kulturinslag i lokala och centrala valarrangemang. Låt kultur bli ett naturligt inslag på mötet, upptakten, torgmötet eller festen. Tänk till lite extra, så att kulturinslaget passar in i arrangemanget i stort, och se till att välja ett kulturinslag som utstrålar det ni vill att valrörelsen i stort utstrålar - engagemang, visioner, förändringsvilja med mera. Kanske har ni själva eller ABF där du bor kontakter med bra idéburna kulturarbetare, annars finns också några tips på personer att bjuda in i detta material.

Det går också att göra helt fristående kulturarrangemang, där medlemmar och sympatisörer bjuds in att ta del av något alldeles extra som inspiration i valarbetet. Ytterligare ett sätt att jobba med kultur i valrörelsen är att samtala om arbetarrörelsens kulturpolitik.

Det bästa sättet att använda sig av kultur i valrörelsen är genom att använda sig av lokala förmågor - personer och grupper som finns i närheten och som framför kultur med ett budskap. ABF där du bor kan hjälpa dig att komma igång, ge praktiska tips till dig som arrangör och föreslå kulturinslag som passar till den aktivitet du planerar för.

Som hjälp och inspiration i arbetet har vi tagit fram en tipskatalog med förslag på ett antal arrangemang. Vill du bolla idéer kring hur du kan jobba lokalt med kultur i valrörelsen? Kontakta Peter Gustavsson, facklig-politiskt ansvarig på ABFs förbundsexpedition.

Ansökningar sker endast i digital form genom denna blankett som skickas till Jenny Olwan på ABFs förbundsexpedition. Spara ner blanketten till din egen dator innan du fyller i den.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 oktober 2014.

Anvisningar för ansökan om medel för kultur i valrörelsen

- Arrangemanget ska vara idéburet där kulturen utgör ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. 


- Ansökan om medfinansiering för lokala kulturprojekt görs av berörd ABF-enhet, och ska ske i samverkan med ett eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/-kommittéer. 


- Kulturfondens medfinansiering kan maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektkostnaden. Medfinansieringen kan maximalt uppgå till 10 000 kronor per arrangemang. 


- Ansökningar sker endast i digital form. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och budget och besvaras i normalfallet inom två veckor från inskickandet.


- För samtliga ansökningar gäller att beloppet faktureras av berörd ABF-enhet samt att redovisning skickas in senast två månader efter genomförd aktivitet. 

Kontakt

Peter Gustavsson