Gå till innehåll

Lönesänkarna

Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. Under de senaste årtiondena har vinsterna stigit kraftigt, medan lönernas andel av produktionsresultatet krympt. Varför är det så här, hur påverkar det vårt samhälle och våra liv och går det att förändra?

ABF har tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet tagit fram ett studiepaket kring den sjunkande löneandelen. Materialet kan användas i mötes- och studieverksamhet inom fackliga, politiska och andra organisationer på lokal, regional och central nivå, såväl som i öppen studieverksamhet och kamratgrupper.

Materialet består av tre beståndsdelar. En film ger grunden, en tidning ger möjlighet till fördjupning och sedan kan man fördjupa sig ytterligare med hjälp av en forskningsantologi. Man kan genomföra studiecirklar utifrån materialet samt föreläsningar med någon av dem som skrivit i antologin. Materialet kan vara stoff och utgångspunkt i samband med fackliga studiecirklar och kurser på grund- såväl som fördjupningsnivå.

Här kan du ladda ner ett flygblad som beskriver studiesatsningen.

Filmen "Lönesänkarna"

Dokumentärfilmen "Lönesänkarna" visades på SVT under vintern 2013. Den är på 58 minuter och beskriver de gångna decenniernas utveckling där medvetna politiska beslut gjort de allra rikaste ännu rikare medan levnadsstandarden för den breda allmänheten inte tillåtits öka i samma takt som för tidigare generationer.

Filmen går fortfarande att se via SVT Play, klicka vidare här.

Filmen går även att beställa i DVD-format genom ABFs webbutik

Det finns en handledning framtagen med frågor och upplägg kring filmen, exempelvis som inspiration för ett samtal efter själva filmvisningen.
Ladda ner handledningen genom att klicka här.

Tidningen Arbetets artiklar kring "Vinst eller lön?"

Tidningen Arbetet beskrev i fyra artiklar under våren 2013 den sjunkande löneandelen och dess konsekvenser. Dessa artiklar ger möjlighet till fördjupning och underlag för diskussioner.

Här finns Arbetets artiklar.

Du kan beställa hem en tidning med samtliga ariklar för användning exempelvis i en utbildning - klicka här

Forskningsantologin "Den sänkta löneandelen"

Denna vetenskapliga antologi, med texter av Erik Bengtsson, Ingemar Lindberg, Magnus Ryner, Engelbert Stockhammer och Roland Spånt, ger extra kött på benen för den specialintresserade.

Antologin kan beställas här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 oktober 2015.

Kontaktperson

Hanna Kharazmi Holmer
  • Hanna Kharazmi Holmer
  • Nationell samordnare fackliga, politiska och facklig-politiska studier
  • Föräldraledig

Den sänkta löneandelen