Gå till innehåll

Idén i fokus - stärka folkrörelserna

  • Torsdag, 25 september 2014

Förra året deltog 119 000 personer i PRO:s studiecirklar, som alla bedrivs i samarbete med ABF. PRO med sina 400 000 medlemmar är den medlemsorganisation som har flest studiecirklar och kulturarrangemang genom ABF.


Redan år 2000 startade PRO det som kallas PROsIT, PRO:s it-verksamhet. Då utbildades medlemmar för att i sin tur utbilda andra medlemmar i it-kunskap och det fungerar fortfarande väl. I nästan varje förening finns en PROsIT-ansvarig som håller igång datacirklarna tillsammans med studieorganisatören.

- Trots den fina verksamheten är det för många som lämnar PRO inom det första året. Cirkelverksamheten är därför viktig och måste breddas ytterligare för att minska utflödet.

PRO är starkast norr om Dalälven, i Norrlandslänen. Nästan hälften av de nya medlemmarna var under 66 år under förra året. Med nya medlemmar kan det också behövas förstärkt ledarskapsutbildning, menar Dan Karlsson:

- Vi har reformerat ledarskapsutbildningen i samarbete med ABF. Vi har en omfattande utbildning av ledarna både när det gäller funktionsutbildningar och i hantverket ledarskap. Innan vi gjorde denna förändring spretade våra ledarutbildningar ganska mycket. 

PRO införde en trestegsraket för medlemmar som var intresserade av att engagera sig mer. Först går man en kurs i grundkunskap i PRO:s organisation. Därefter är det utbildning för olika funktioner, som ordförande eller kassör. Slutligen går deltagarna en cirkel i ledarskap.

- Det där har satt sig nu. De som åtar sig uppdrag hos oss har ofta någon form av bakgrund i någon folkrörelse. Vi får fler och fler medlemmar från idrottsrörelserna, säger Dan Karlsson.

Att PRO:s medlemmar lever allt längre påverkar också utbudet av cirklar. En del orkar kanske inte delta i studieverksamhet längre, men Dan Karlsson menar att det är viktigt att få dem att stanna kvar i organisationen.

- Vi vill ha en PRO-kontakt i varje förening så att nya medlemmar vet vem de ska kontakta om de undrar över något och så att äldre medlemmar kan få information. Varje PRO-förening har i sin tur en ABF-kontakt. ABF har omorganiserats till större enheter som gör att det ibland är svårt för våra föreningar att nå fram, det är en synpunkt jag hör. Men generellt har vi bra kontakt med ABF, säger Dan Karlsson.

- Personligen skulle jag önska att vi skulle vässa vår verksamhet ännu mer. Inom olika språk kan det vara svårt för oss att hitta ledare inom organisationen och samma sak gäller för konsthantverk. Där skulle vi kunna ta mer hjälp av ABF, säger Dan Karlsson.


- Störst är cirklar i it och hur man behärskar nätet, med alltifrån ”it för skräckslagna” till cirklar för mer vana användare. Vi ser ingen avmattning där utan intresset ökar, säger Dan Karlsson, studieombudsman på PRO.

Många äldre vittnar om att de drabbas av åldersdiskriminering när de går i pension och inte längre blir tagna på allvar. För pensionärer är nyckeln till att hänga med i utvecklingen och att fortsätta ta plats i samhället att kunna hantera internet.

 - Man hör ibland medlemmar säga att ”alla hänvisar till www”. PRO:s it-kurser handlar om allt från nätet till hur man hanterar bilder digitalt, hur man betalar räkningar och hur Skype fungerar. Det är stor efterfrågan, säger Dan Karlsson.

Trots att många som blir pensionärer nu har arbetat med datorer i sitt jobb har de ofta arbetat i speciella system för just den arbetsplatsen. Att använda internet är inte alltid självklart.

Populärt hos PRO är också studiecirklar i hur man hanterar en läsplatta och hur appar kan göra livet lättare för äldre.

- Där får man lära sig olika tips och tricks. Det jobbar vi mycket med nu, säger Dan Karlsson.

Precis som på de flesta av PRO:s cirklar är majoriteten av deltagarna i it-kurserna kvinnor.

- Det beror nog på att 60 procent av våra medlemmar är kvinnor, säger Dan Karlsson.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 september 2014.