Gå till innehåll

”Blir idén en organisation dör den”

  • Onsdag, 15 oktober 2014

Under mottot ”Idén i fokus” deltog nyligen ABFare från hela landet i en gemensam handledarutbildning. Tanken är bland annat att stärka styrelsearbetet i ABFs medlems- och samarbetsorganisationer. Tre studiematerial finns nu för att stärka folkrörelsen.

Höstsolen lyser in genom fönstren på kursgården utanför Nynäshamn där de elva kursdeltagarna grupparbetar för fullt. Materialet gäller utveckling av styrelser, ledare och anställda i idéburna organisationer. Det fungerar lika bra för nya styrelseledamöter som för mer erfarna ledamöter, eftersom utvecklingen sker på olika plan.

En av ledarna är Lotten Kågerman. Hon har också varit med och arbetat fram studiematerialen för ABF som bygger på Sven Nygrens bok Ledarskap i idéburna organisationer, från 2010:

- Det är lätt hänt att man bara arbetar på med det dagliga i en organisation. Men behoven ändras och det gäller att arbeta mer långsiktigt. Det gäller att starta processer som handlar om att skapa förtroende från medlemmar och omvärld. Säger Lotten Kågerman.

Från ABFs Förbundsexpedition med ansvar för att stärka folkrörelserna deltar Anne Stringberg och Kristin Spolander. De märker att intresset är stort för att ta del av satsningen:

- SEKO, Pappers och Socialdemokraterna har redan beställt styrelseutbildningar av oss. Vi planerar nu för hur det ska sjösättas. Säger Anne Stringberg.

Det är den andra och sista dagen på utbildningen och deltagarna arbetar i tre olika grupper. De har fått i uppgift att tillsammas styrelsen till en av ABFs medlemsorganisationer planera en utvecklingsprocess för styrelsen. Frågan är vad ABF bör tänka på i det planeringsarbetet. Aspekter som ska beaktas är till exempel kultur, organisationsstruktur och tillgänglighetsfaktorer.

  
En av grupperna påpekar i sin redovisning att förutsättningarna ser olika ut beroende på om det är personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund eller personer med funktionsnedsättning som är målgruppen:

- En del tjejer från Tensta åker inte själva till Sveavägen för att gå en utbildning. Då måste de ha med sig någon manlig släkting. De kanske också vill ha en kvinnlig kursledare för att känna sig bekväma, men då vill vi ha både en manlig och en kvinnlig kursledare, säger Gunnar Sandell från Stockholm.

Flera av grupperna lyfter vikten av tydliga tidsramar och att de hålls. Om en person med funktionsnedsättning har beställt färdtjänst är det viktigt att utbildningen börjar och slutar i tid:

Viktigt att också informera om är tid och kostnad. För att vara kostnadseffektiva föreslår flera att utbildningarna kan läggas i anslutning till redan befintliga styrelsemöten, särskilt om ledamöterna bor långt ifrån varandra. Om det ska vara heldagar eller en helg beror också på vilken målgruppen är och vad som passar för den.

Personer som har ett rörligt arbete kan kanske ha svårare att sitta stilla och lyssna en längre tid, jämfört med hur det kan vara i mer ”akademiska” grupper. Det gäller också att anpassa längden på arbetspassen för maximal effekt:

Lotta Ekwall-Ericson är biträdande ombudsman på ABF Gotland. Hon tycker att utbildningen är jättebra:

- Vi får mer handfasta verktyg att arbeta med och slipper uppfinna hjulet själva. Jag ser också fram emot en del marknadsföringstips. På Gotland har vi en slimmad organisation. Vi arbetar mycket med funktionshinderrörelsen och de kan ha svårt att rekrytera styrelser. Men de behöver ändå processutveckling, säger Lotta Ekwall-Ericson.

Ulf Svärd arbetar med uppdragsutbildning på ABF Mitt Skåne i Lund. Han är också positiv:

- Folkrörelsen har länge varit stark, men något har hänt. Föreningslivet har förändrats, det är en allmän trend. Det behövs påfyllnad, mer energi och entusiasm, säger Ulf Svärd och fortsätter:

- Min roll i en sådan här utbildning med till exempel en styrelse ska ju vara så liten som möjligt. Jag ska sätta igång processer och vara en kritisk vän.

Efter kaffet blir det fortsatt grupparbete om planering för ett tänkt frukostmöte för att sprida information till medlems- och samarbetesorganisationerna om att ABF erbjuder den här utbildningen för styrelser, ledare och medarbetare. Det blir diskussioner om hur länge man egentligen kan hålla intresset uppe på morgonen. Från 30 minuter och upp till 1,5 timme, tycker grupperna. De enas om att de kommande halvårsmötena med medlemsorganisationerna kan vara ett bra tillfälle att informera om utbildningarna.

Ett citat som återkommer i arbetet under dagen och som sammanfattar grundtanken kommer från författaren PO Enquist:

”En folkrörelse är en rörelse i människors hjärtan, en idé och inte en organisation. Blir idén organisation dör den.”

Text: Christina Wahldén

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 oktober 2014.