Gå till innehåll

Leda - utveckling för chefer och andra ledare

En skräddarsydd utbildning för dig som har en chefsroll i din organisation, som vill utvecklas som ledare och därmed också bidra till organisationens utveckling finns en hel del att välja på.

Att leda i en idéburen organisation
Utbildningen erbjuds, bestående av tre+tv¨å dagar. Samtidigt som du jobbar med dig själv som chef/ledare får du ta del av erfarenheter och synpunkter från chefer/ledare i andra organisationer. I utbildningen använder vi casemetodik så att alla kan känna igen sig i olika typiska situationer en chef kan ställas inför. Utbildningen kan kombineras med att delta i ett mentorprogram.

Strategiskt ledarskap
Denna utbildning riktar sig till erfarna chefer/ledare som vill vidareutveckla den strategiska delen av ledarskapet. Omvärlds- och invärldsbevakning, strategiska allianser, valet av frågor att driva som konkretisering av organisationens idé och vision, kommunikation och opinionsbildning – det är exempel på teman som fördjupas i denna utbildning. Den ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte med chefer/ledare från andra organisationer.
(På www.abf.se/idénifokus hittar du mer information?, liksom kursdatum)

Utveckling av Grupp och Ledare - ULG
UGL är en utbildning som bygger på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under utbildningen. Samtidigt får du också fakta och teori. Utbildningen ger kunskap både om det egna beteendet och om gruppdynamik. Den genomförs som internat under fem sammanhängande dagar. Det innebär också att utbildningen ställer tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 april 2014.