Gå till innehåll

Genèveskolan

  • Torsdag, 9 oktober 2014

Nu är det dags att söka till Nordiska folkhögskolan i Genève för att delta i kursen 2016. Genèveskolan har drivit bildningsverksamhet i 80 år. Sedan 1931, med ett avbrott under perioden 1940-45, har tusentals deltagare från de nordiska länderna beretts möjlighet att lära sig mer om internationella fackliga och politiska frågor och om sina nordiska grannar.

Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèveskolan, är en årlig kurs som samlar deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och Grönland. Utbildningen består av tre sammanhängande, men ändå avgränsande delar – förkurs, elektronisk nätkurs och tre veckor i Schweiz med ILO i fokus där deltagarna följer FN-organet International Labour Organizations (ILO) internationella arbetskonferens i Genève, samt rapportskrivning under en vecka på en kursgård i kommunen Rolle.

Målet med kursen är att öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden. Syftet med Genèveskolan är i någon mening tidlöst och ständigt aktuellt. Behovet av kunskap och bildning är ständigt närvarande för att överbrygga klyftor och främja rättigheter i en alltmer krympande värld.
- ABFs idé är att genom folkbildning göra en annan värld möjlig. Genèveskolan utgör en viktig del i vår strävan att lyfta och koppla samman lokala som globala fackliga frågor i ett internationellt perspektiv, säger Stefan Svensson, ordförande i Genèveskolan och biträdande förbundssekreterare på ABF Sverige.

Sista ansökningsdag för kursen 2016 är den 15 januari, 2016. Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till unga aktiva fackmedlemmar.  Läs mer och sök via Genèveskolans webbsida.

Text: Jenny Olwan

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 december 2015.

Kontakt