Hoppa till huvudinnehåll

ABF och SD har olika värdegrund

På denna sida förklarar vi varför det är oförenligt att representera Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och samtidigt öppet ta ställning för Sverigedemokraterna (SD)

Bakgrund: Sverigedemokrat får inte representera ABF

 • På senare tid har det uppkommit frågor, främst i sociala medier, efter en kampanj från SD mot ABF sedan en SD-medlem inte längre får jobba kvar som timanställd fritidsledare på en av ABFs ungdomsgårdar efter att hen öppet tagit ställning för SD i ett långt reportage i en av Sveriges största tidningar.

 • SD:s värdegrund är väsensskild från ABFs. Därför är det helt oförenligt att representera ABF och samtidigt öppet ta ställning för SD.

Alla är välkomna till ABF

 • Alla är välkomna till ABFs verksamhet som deltagare och besökare, oavsett värdegrund. Den här frågan handlar om personer som företräder ABF, det vill säga våra förtroendevalda, anställda och cirkelledare.

Studieförbunden har olika ideologier

 • I Sverige finns det tio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V).

 • Andra partier är medlemmar i andra studieförbund, vars inriktning de delar värdegrund med.

ABFs värdegrund utgår från idéprogrammet

 • ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet.

 • Alla som representerar ABF ska stå bakom vårt idéprogram (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) och dela våra värderingar.

 • Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.

Några axplock från idéprogrammet

 • ABF vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

 • ABF strävar efter ett samhälle som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. ABF stödjer rörelser för minoriteters lika demokratiska rättigheter och möjligheter. ABF ska tydligt markera mot odemokratiska, reaktionära och auktoritära rörelser som försöker begränsa människors livsval. Vi arbetar för en samhällsutveckling som förhindrar att människor och grupper ställs utanför, eller mot varandra.

 • ABF ska medverka till samtal om invandring och migration som sätter asylrätten i sitt sammanhang. Invandringen har historiskt bidragit till Sveriges utveckling. Sverige har sedan 1940-talet tagit emot stora flyktinggrupper. Denna tradition av solidaritet känner vi stolthet för. ABF ska i vår tid ta tillvara på människors solidaritet och engagemang för människor på flykt.

ABF är en del av arbetarrörelsen

 • ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster är några av våra medlemsorganisationer.

 • ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod S, LO och Kooperativa förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

 • Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men ABFs arbete för demokrati och jämlikhet kommer aldrig att stanna upp.

ABF är en ideell förening

 • ABF är en ideell förening och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF är alltså inte en del av det som kallas för offentlig sektor, det vill säga verksamhet som styrs av politiker och är underställda stat, regioner eller kommuner. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock oftast med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.

Frågor och svar

Åsiktsregistrerar ni människor?

 • Svar: Nej, vi frågar aldrig vilken politisk åskådning en person har. Däremot presenterar vi vårt idéprogram till våra anställda, förtroendevalda och cirkelledare i samband med en rekrytering. Vi är en idéburen organisation med en egen ideologisk särart och alla som representerar oss delar vår värdegrund.

Är det inte odemokratiskt att en SD:are inte får jobba på ABF?

 • Svar: Nej, det är inte en rättighet att få jobba vare sig på ABF eller hos SD. ABF och SD är två ideella organisationer med helt olika historia, ideologier och värderingar som står i bjärt kontrast till varandra. Det går inte att ta ställning för båda organisationerna samtidigt.

Får inte människor som röstar på SD delta i studiecirklar eller arrangemang på ABF?

 • Svar: Alla är välkomna som deltagare och besökare, oavsett vad de röstar på. Den här frågan handlar om att företräda ABF, och det gör man som förtroendevald, anställd eller som cirkelledare.