Hoppa till huvudinnehåll

ABFs fokus i Almedalen: demokratiskt självförsvar

Vi väljer att närvara på årets Almedalsvecka eftersom vi står upp för det vi tror på. Vi tänker inte kapitulera inför högerextrema krafters hat. Demokratin må vara utmanad, men den står inte oförsvarad, skriver ABFs företrädare.

Förra året uppmanade polisen ABF och ett flertal andra demokratiska organisationer att stänga ner sina Almedalsverksamheter. Orsaken var att de inte kunde garantera säkerheten på grund av nazistiska gruppers närvaro. Även i år präglas förspelet till årets Almedalsvecka av bevakning och uppmärksamhet kring att nazister än en gång fått tillstånd av polisen att närvara.

Precis som förra året finns det ett vägval – att bojkotta eller vara på plats. Vi väljer det senare, att stå upp för det vi tror på. Att försvara människovärdet, solidariteten och demokratin. Varje dag använder lärare, cirkelledare, forskare, författare, journalister och andra eldsjälar folkbildningen som metod för att tillsammans stoppa de antidemokratiska krafternas framfart.

Vi tänker fortsätta i den traditionen. Inte bara under Almedalsveckan utan årets samtliga 365 dagar, i alla Sveriges 290 kommuner. Genom studiecirklar, möten, samtal, seminarier och kultur ska vi fortsätta arbetet med att skapa en mer deltagande demokrati och lägga grunden för ett samhälle som håller ihop. Så gör vi folkbildningen till demokratins självförsvar.

Helén Pettersson
Förbundsordförande

Monica Widman Lundmark
Förbundssekreterare

ABFs program under Almedalsveckan 2018

Plats: ABF:s tält på Cramérgatan, H301.

Söndag 1 juli

Är det möjligt att jobba med folkbildning i Europas sista diktatur?
Söndagen den 1 juli 11.30-12.15
ABF Gästrikebygden 

Studiecirkeln och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. Är det möjligt att med folkbildningen påverka ett auktoritärt samhälle? Vilka är de största hoten mot folkbildningen i Sverige och i Belarus idag?

Medverkande: Julia Mickiewicz, Förbundssekreterare, ABF BY; Lina Jäderberg, Internationell sekreterare, ABF Gästrikebygden; Marina Kasperovich, Tolk

Nördar och folkbildning
Söndagen den 1 juli 13.30-14.00
ABF 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) definierade fram till år 2012 nörden som "en löjeväckande person, tönt" och nörden betraktades som en enstöring, en individualist. Idag är nördkulturen en del av folkbildningen. Vad är framtidens nördkultur? Är den en kollektiv rörelse? Vem är nörd?

Medverkande: Linda Mildh, styrelseledamot, Nördimperiet; Alex Lithander, Geek Network Gotland; Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kulturfrågor, ABF

Samhällen går att förändra - Hur kan vi förstå kampen idag?
Söndagen den 1 juli 15.00
ABF

Kampen för allas lika rättigheter är en stor del av Sveriges historia och visar att samhällen går att förändra. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva. Hur kan vi förstå kampen idag? Hur kan juridiken och folkrörelserna kroka arm för att upprätthålla de framgångar som vi kämpat för?Samtalet kommer tolkas.

Medverkande: Hanna Sejlitz, Medförfattare till ”100 % kamp - 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017”; Elin Sundin, Ordförande Fatta; Ewa Lantz, Verksamhetschef, ABF

Följs av: plakatworkshop

Måndag 2 juli

Folkbildning - demokratins självförsvar?
Måndagen 2 juli 09.45-10.15
ABF

Auktoritära idéer och rörelser har fått ny livsluft. Falska nyheter, virala lögner och växande avstånd mellan väljare och valda tär på den tillit som är demokratins förutsättning. Hur kan folkbildning och forskning bidra till att motverka faktaresistens och öka människors förmåga till källkritik?

Medverkande: Cissi Askwall, Generalsekreterare Vetenskap och allmänhet; Henrik Dahl, Omvärldsanalytiker Folkbildningsrådet; Helen Pettersson, Förbundsordförande ABF; Peter Gustavsson, Strategisk rådgivare, ABF

Demokrati på bruten svenska
Måndagen den 2 juli 11.00-11.30
ABF

Språket lyfts oftast fram som en förutsättning för att överhuvudtaget få en fot in i samhället. Men hur tar man steget till att dessutom ta aktiv plats i samhällsdebatten? Hur hittar man modet? Och hur lär man sig det nya språk som man ska använda för att göra sin röst hörd?

Medverkande: Fatemeh Khavari, Talesperson Ung i Sverige; Amineh Kakabaveh, Riksdagsledamot (V); Andreas Fejes, Professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet; Hani Shabanpour, cirkelledare "Svenska från dag ett", ABF Örebro; Ewa Lantz, Verksamhetschef, ABF

Följs av Drop in: “Lär dig persiska!” med Hani Shabanpour
Språket lyfts ofta fram som en förutsättning för att överhuvudtaget få en fot in i samhället. Hur lätt är det att lära sig ett nytt språk från dag ett? På vårt drop in-språkcafé lär du dig persiska och kan samtala med en cirkelledare från "svenska från dag ett".

Att skapa för att tycka
Måndagen den 2 juli 12.30-13.00
ABF

Dagens demokrati är ojämlik. Partierna tappar medlemmar och i förorter och bruksorter röstar ibland färre än hälften av invånarna i de allmänna valen. Hur kan kultur skapa engagemang och framtidstro? Vilka kulturella verktyg kan vi använda för att öka engagemanget?

Medverkande: Robert Nyberg, Satirtecknare som syns ibland annat Aftonbladet, Ordfront och hos Kommunal; Sarah Ameziane, Skådespelare som gjorde sin debut med Svenska Hijabis på Dramaten 2016; Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kulturfrågor, ABF

Följs av Drop in: Satirtecknarverkstad med Robert Nyberg 
Lär dig med enkla medel nå fram med bild. Fokus kommer att ligga på det rådande samhällsklimatet och hur man som enskild individ kan påverka genom att väcka den konstnärliga förmågan.

Musik och politik i samma båt
Måndagen den 2 juli 14.00-14.30
ABF

Kamp- och protestsånger och musik har använts i alla tider för att inspirera folk att påverka sin livssituation. Vad har musiken betytt för demokratin? Kommer musiken eller budskapet först? Hur har musik påverkat och använts som verktyg för politisk medvetenhet?

Medverkande: Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot (V) och DJ; Rodrigo Bernal, Verksamhetsutvecklare hiphop, ABF; Andrea Törnestam, Förbundssekreterare SSU; Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kulturfrågor, ABF

Följs av Drop in: Workshop “Gör ditt eget hiphop-beat” med Rodrigo Bernal
Kamp- och protestsånger och musik har använts i alla tider för att inspirera folk att påverka sin livssituation. Hiphopen är en ny typ av kampsång som inte alla behärskar. Vad är hiphop? Är den till för alla? Nu får du chansen att ta fram ett eget hiphop-beat.

Demokratiskt självförsvar
Måndagen den 2 juli 15.15-15.45
ABF

Hot, trakasserier och våld riktat mot politiskt aktiva och samhällsdebattörer är ett ökande problem. Den grundläggande tilliten människor emellan håller på att erodera. Hur hanterar vi som är engagerade hatstormar och anonyma troll? Hur försvarar sig demokratin när påhoppen blir personliga?

Medverkande: Alexandra Pascalidou, Journalist och författare; Emilia Töyrä, Riksdagsledamot (S), Lina Stenberg, Kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden

Tisdag 3 juli

Ungas rättigheter på jobbet. Finns de?
Tisdagen den 3 juli 09.00-12.00
LO

Under denna förmiddag fokuserar vi på arbetsmiljön för unga. I takt med att de osäkra anställningarna ökar har också de tysta arbetsplatserna blivit flera. Ingen vill vara den som ställer krav när konkurrensen om timmar och arbetspass ökar. Paneler med experter från olika organisationer diskuterar ungas rättigheter och ger oss svar på de vanligaste frågorna kring arbetsmiljö.

Medverkande: Carola Löfstrand, Arbetsmiljöutredare, LO; Peter Frövén, Arbetsmiljöombudsman, IF Metall; Skyddsombud från olika LO-förbund. Moderator för dagen är Malin Wreder, Chef över LOs enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad.


När stormen bedarrat, vad händer med #metoo?
Tisdagen den 3 juli 13.00-17.00
LO

Hösten 2017, det var då alla pratade om sexuella trakasserier. Det var då allas blickar riktades mot kvinnors vittnesmål om övergrepp på jobbet. I upprop efter upprop under #metoo kröp sanningen om kvinnors situation på arbetet upp till ytan. Många LO-kvinnor bidrog med sina berättelser. Sen tystnade debatten. Media hoppade vidare till nästa nyhet. Vad hände, vad har hänt sen dess och vad händer nu?

Medverkande: Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande; Ylva Johansson, Arbetsmarknad- och etableringsminister (S); Ledningspersoner från de olika LO-förbunden; Medlemmar ur olika LO-förbund; Företrädare för olika arbetsgivareorganisationer; Moderator för dagen är Isabelle Ljungberg, påverkansavsvarig LO.

Onsdag 4 juli

Har kulturpolitiken ett liv efter döden?
Onsdagen den 4 juli 09.15-09.35
Atlas

Har kulturpolitiken ett liv efter döden? Hur kommer det sig att kultur och folkbildning så sällan står på politikernas dagordning, och vad innebär det för demokratin?

Medverkande: Tove Leffler, Förlagschef, Atlas; Calle Nathansson, VD, Folkets hus och parker samt redaktör för ”Kulturpolitikens liv efter döden”; Jenny Lindahl, Chef, Arena Opinion

Vad vill partierna med studieförbunden? En politikerutfrågning
Onsdagen den 4 juli 10.00-10.40
Studieförbunden

Vilka politiska förslag har partierna för studieförbunden idag och inför den kommande mandatperioden? Vilken roll bör studieförbunden spela i etableringen av nyanlända och för att stärka demokratin?

Medverkande: David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden; Monica Widman-Lundmark, Förbundssekreterare, ABF; Nina Larsson, Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan; Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot (S); Vasiliki Tsouplaki, Riksdagsledamot (V); Manuel Cortez Azero, Partistyrelseledamot (MP)

Hur ska demokratin överleva sitt hundraårsfirande?
Onsdagen den 4 juli 11.40-12.10
ABF

Den svenska demokratin fyller hundra år samtidigt som utmaningarna är större än på mycket länge. Ojämlikheten växer och diskriminering skapar motsättningar och ställer grupper mot varandra. Vad behöver vi göra för att kunna bidra till demokratins överlevnad bortom sin hundraårsdag?

Medverkande: Anna Ekström, Folkbildningsminister (S); Claes-Mikael Jonsson, Jurist och författare till boken “Vad krävs för att rädda demokratin?”, LO; Monica Widman-Lundmark, Förbundssekreterare ABF; Peter Gustavsson, Strategisk rådgivare, ABF 

Kan studiecirkeln förändra samhället?
Onsdagen 4 juli 13.00-13.30
ABF

Studiecirkeln kan vara ett verktyg för hjälp till självhjälp. Bildningsklyftor och centralisering av samhällstjänster skapar en ny arena för cirklar i bilförlossning eller zombieöverlevnad. Kan en studiecirkel bidra till att förändra människors liv, och kan den bidra till att förändra samhället?

Medverkande: Stina Näslund, ABF Västernorrland, initiativtagare till studiecirklar i bilförlossning; Rodrigo Bernal, Verksamhetsutvecklare hiphop, ABF; Peter Gustavsson, Strategisk rådgivare, ABF; Linda Lif, Nationell samordnare Validering, ABF

Har våra makthavare ett barnrättsperspektiv?
Onsdagen den 4 juli 14.00-15.00
Unga örnars riksförbund

Barn och unga ska ha rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem. Varför ökar den psykiska ohälsan hos just barn? Vad händer när barnkonventionen blir lag? I barndomstolen tar våra barnrättsexperter tillfället i akt att ställa vuxenvärlden och makthavare till svars.

Medverkande: Anders Österberg, Förbundsordförande, Unga Örnars Riksförbund; Yakob Hassan, Barnreporter, Unga Örnars Riksförbund; Sinna Asmerom, Barnreporter, Unga Örnars Riksförbund; Lena Hallengren, Barnminister (S); Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen; Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S); Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket

Hur kan vi öka dövas delaktighet och möjlighet i den demokratiska arenan?
Onsdagen den 4 juli 15.20-15.40
Sveriges dövas riksförbund (SDR)

Att känna delaktighet och en känsla av att ens röst betyder något är en av grundbultarna i en levande demokrati. Dövas möjligheter att ta del av och delta i samhällsdebatten är begränsad. Hur ska vi förbättra förutsättningarna för döva medborgare i Sverige att vara partipolitisk aktiva? Samtalet kommer tolkas.

Medverkande: Isabella Hagnell, Generalsekreterare, Sveriges Dövas Riksförbund; Jiang Millington, Riksdagskandidat (MP); Alexandra Royal, Kommunpolitiker (C)

Vad gör de egentligen i Bryssel? - Fika med en EU-parlamenariker
Onsdagen den 4 juli 15.30-16.15
ABF

Slutar du lyssna så fort något handlar om EU? Den 26 maj 2019 är det EU-val. Förra valet var valdeltagandet 51 procent. Hur kan vi folkbilda för att öka intresset kring EU-frågor och för att få ett högre valdeltagande?

Medverkande: Anna Hedh, EU-parlamentariker (S)

Lekmannaövervakare - en resurs för både klient och demokratin?
Onsdagen den 4 juli 16.00-16.20
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Allt färre som dömts för brott och står under övervakning får stöd av lekmannaövervakare – en frivillig person med uppdrag från Kriminalvården. Hur viktig är den demokratiska aspekten av dessa frivilliguppdrag? Hur kan resursen utvecklas för att stärka individens nätverk och tilltro till samhället?

Medverkande: Jenny Ögren, Förbundsordförande, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS; Marita Olsson, Kriminalvårdschef Gotland; Helene Petersson, Gruppledare för (S) i justitieutskottet; Bente Resberg, Ombudsman inom kriminalvårdsområdet, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Torsdag 5 juli

Adress spelar roll - föreningslivets villkor i stad och på landsbygd
Torsdagen den 5 juli 09.30-09.50
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Villkoren för ideella föreningar skiljer sig åt beroende på var de finns. Vad säger statistiken om villkor för ideella föreningar på landsbygd och i områden där folkbildningen behövs som mest?

Medverkande: Nadine Ghawi, Handläggare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; Monica Widman-Lundmark, Förbundssekreterare ABF; Lena Nyberg, Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva

Hur kan kollektivt skrivande och läsande vara ett sätt att förstå varandra och världen?
Torsdagen den 5 juli 10.15-10.35
Föreningen arbetarskrivare

Det har börjat talas om klass igen. Det är bra. För det är inte självklart vilka berättelser som får höras och ta plats i offentligheten. Arbetarskrivare behövs om verkligheten ska komma fram. Vem berättar historierna om det nya Sverige? Om hur tutaochkör-melodin har ersatt solidaritet och omtanke.

Medverkande: Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kulturfrågor, ABF; Vesna Prekopic, Skribent och styrelseledamot i föreningen Arbetarskrivare; Dennys Bello, Kommunikatör, ABF och ledarskribent

Vilken roll spelar folkbildning i kampen mot militarisering?
Torsdagen den 5 juli 11.30-11.50
Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Kvinnor har skapat egna organisationer för att driva på för fredlig konfliktlösning istället för den invanda strategin att ta till vapen. Har arbetet varit förgäves? Hur utvärderar vi den eventuella påverkan igår och idag?

Medverkande: Ianthe Holmberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund; Birgitta Rang, F.d. lärare Kvinnofolkhögskolan; Eva Zetterberg, F.d. ambassadör och ordförande för Operation 1325

Kan bildning och demokrati rädda ett hotat folk?
Torsdagen den 5 juli 13.00-13.20
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

Syrianerna är ett statslöst folk och som urinvånare i Turkiet, Syrien, Irak och Libanon förföljts och förtryckts de till en sådan grad att de riskerar att försvinna. Kan de bildningsmöjligheter folkgruppen fått i Sverige tillsammans med demokratisk delaktighet säkra deras överlevnad?

Medverkande: Ellie Makdiss, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund; Ida Karkiainen, Riksdagsledamot (S); Jacob Harman, Generalsekreterare, Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets; Robert Halef, Riksdagsledamot (KD)

Vad gör de egentligen i Bryssel? - Fika med en EU-parlamenariker
Torsdagen den 5 juli 13.30-14.15
ABF

Slutar du lyssna så fort något handlar om EU? Den 26 maj 2019 är det EU-val. Förra valet var valdeltagandet 51 procent. Hur kan vi folkbilda för att öka intresset kring EU-frågor och för att få ett högre valdeltagande? 

Medverkande: Anna Hedh, EU-parlamentariker (S)

Är digitaliseringen en möjlighet eller ett hot mot demokrati och lika rättigheter?
Torsdagen den 5 juli 14.30-14.50
Synskadades riksförbund (SRF)

Flera rapporter har visat hur digitaliseringen öppnar dörrar men samtidigt utestänger många från viktig information. Det gäller bland annat personer med synnedsättning. Vad behöver göras för att fler ska kunna delta? Hur kan folkbildningen bidra till att stärka demokratin i digitaliseringens tid? Samtalet kommer tolkas. 

Medverkande: Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen, med ansvar för digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar; Teres Lindberg, Riksdagsledamot (S), med engagemang i frågor om digitalisering och lika möjligheter. Samtalsledare är Niklas Mattsson, Förste vice förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

Den frilansande musikerns villkor - Stairway to Heaven eller Highway to Hell?
Torsdagen den 5 juli 15.30-15.50
Musikerförbundet

Kultur och kreativitet står starkt i Sverige, och vårt land är en av världens största musikexportörer. Men hur ser villkoren ut för de som jobbar i branschen? Hur klarar vi att bygga ett musikliv som överlever långsiktigt, och tar hand om dem som skapar musiken?

Medverkande: Joel Botnen Diamant, Styrelseledamot och regionalt skyddsombud i Avd. Öst, frilansande musiker; Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF; Clara Cleo Cornell, Frilansande danspedagog, artist och projektledare, Musikerförbundet Avd. Öst; Karin Inde, Verksamhetsledare Svensk Jazz, ledamot i FSM - Federationen för svenska musiker

Boka våra företrädare!

Boka in ABFs förbundsordförande eller förbundssekreterare som medverkande talare till ert arrangemang under Almedalsveckan. Våra ledningsföreträdare pratar gärna om:

- Folkbildning som demokratins självförsvar
- Folkrörelser och föreningsliv
- Ett kunskapslyft för alla
- Allas rätt till kultur och skapande

Kontakta Johanna Mårtensson för förfrågan.