Hoppa till huvudinnehåll

Gilla / Kommentera / Dela, Studiehandledning i MiK

Dagens informations- och kommunikationssamhälle ställer helt nya krav på oss både som medborgare och som mediekonsumenter.

Studiecirkels mål är att ge dig verktyg att värdera och analysera information, vara källkritisk, samt förstå de logiker som ligger bakom olika former av information. Unesco kallar det för Medie- och informationskunnighet (MIK).

MIK är de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt vi behöver för att kunna förstå medier och information på ett rationellt och genomtänkt sätt. MIK innefattar även förmågan att kritiskt värdera, svara på och publicera olika typer av media och information.

Välkommen på en studiecirkel som ökar din medie- och informations-kunnighet och ger dig verktyg för källkritik. Cirkeln utgår från ett digitalt studiematerial med tre filmer, länkar och andra kortare filmklipp som du når med en dator eller telefon.

Upplägg

Utgångspunkten i alla våra kurser är folkbildningspedagogiken. Den bygger i korthet på en dialog mellan ledare och deltagare. Ledaren är visserligen navet i undervisningen men deltagarnas önskemål, förkunskaper och behov är avgörande för hur den gemensamma kunskapsresan ska se ut. Här ägnar vi oss åt lärande i en liten demokratisk grupp där nyfikenhet och glädje genomsyrar arbetet.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som vill lära dig från grunden.

Kursmaterial

Kostnad för eventuell kurslitteratur tillkommer senare.

Bra att veta

  • ABFs integritetspolicy läs mer på ABFs hemsida
  • Planerad kursstart för våren är vecka 4-8, för hösten 37-39.
  • Om du angav din mejladress när du anmälde dig kommer kallelsen via mejl. Annars kommer den med post. Kallelsen får du ungefär en vecka innan kursstart.
  • En studietimme = 45 min
  • Kursbok och/eller arbetsmaterial ingår inte i kursavgifterna (om inte så anges).
  • Är det något som du särskilt behöver för att ditt deltagande i cirkeln ska bli bra, tveka inte att nämna detta i din anmälan så gör vi vad vi kan för att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
226915
Antal tillfällen
3
Antal lediga platser
9
Plats
ABF Vasagatan 27 1tr
Vasagatan 27 78432 BORLÄNGE
Pris
Gratis
Anmäl dig