Hoppa till huvudinnehåll

Skapande drama för kortfilm via kretiv workshop

Hantverket att skapa en fläta av bild, ljud och action formulerar tillsammans handlingen, och bildar berättelsen. Den konstnärliga sidan av arbetet är svårare att definiera, men är naturligtvis av personligt ursprung även i ett team.

Engagemang och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i en workshop. Det innebär att kunna underordna sig en helhet, eller en vision av helhet. Den samlade visionen tillhör regi som roll, men beror i högsta grad också på alla deltagares inlevelse och vilja.

Konstnärligt

Tanken med det här projektet är att alla deltar i skapandet, och blir delaktiga i manus genom sina egna kreativa roller. Tonvikt kommer därför att läggas på inlevelse, på att hitta sina rollkaraktärer inifrån och utveckla dem tillsammans till en berättelse som drivs av den handling som uppstår ur riktningen av överenskommet tema och premiss.

Det undersökande skapande dramat är tänkt att utveckla rollkaraktärens autenticitet i ett givet tema, göra sig själv till ett verktyg där intuitionen underordnar sig det framväxande dramats vilja.

Konstnärligt börjar vi skissa utifrån ett tema och dess premiss, för att med sketcher försöka svara på frågorna "Var är vi, vilka är vi, vart är vi på väg?"

Allt eftersom en gemensam riktning låter sig formuleras, kommer (förhoppningsvis) den också en helhet successivt att klarna, men det kräver också en konstnärlig lyhördhet inför vad som kan vara, eller bli till helhet.

Hantverk

Till det praktiska hör också berättarkonsten som hantverk. Dramats gestaltfunktioner och berättarlinjer är teori som kommer att tas upp, men inte mer än att ge vägledning för att underlätta diskussion kring gestaltning.

Som hantverk är det tänkt att utveckla manus stegvis från idéer kring tema och premiss, där skikt efter skikt läggs till i formulering och utveckling av innehåll. Berättelsens utveckling av temat kan då drivas av nödvändigheten att lösa premissens uppgift.

Produktionens praktiska sidor innefattar också roller inom ljud- och ljusteknik, val av scener och miljö, kameravinklar och klipp, redigering, liksom också kostymering och smink. Dessa kan fördelas utifrån intressen, talanger och know-how, liksom också läras av varandra allt eftersom uppgifterna växlar i olika scener.

Risktagande

Det är svårt att förutse var arbetet kommer att landa när det inte ens finns ett färdigt manus. Likaså vartåt individuell intuition leder gestaltningen, hur konstnärlig vilja tar form, och hur hantverket lyckas. Det kräver ett individuellt risktagande att vara kreativ, och att kunna acceptera att det av alla goda ansatser så kommer bara en liten del att sållas fram till en femton minuters kortfilm. De har alla varit nödvändiga för resultatet, och förblir också en väsentlig del av den utveckling som förhoppningsvis alla deltagare kan ta med sig därifrån.

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
226914
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
18:00–20:00
Antal tillfällen
10
Antal lediga platser
5
Plats
ABF Wallingatan 15
Wallingatan 13 78434 BORLÄNGE
Pris
500 kr
Cirkelledare
Torkel Laurell
Anmäl dig