Hoppa till huvudinnehåll

Facklig-politisk ledarskapsutbildning 2024

Är du fackligt-politiskt aktiv och är ny i ditt uppdrag eller är du redo att öka ditt politiska engagemang har vi utbildningen för dig!

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla vår facklig-politiska samverkan som vi vet kommer att bli än viktigare framöver. Vi behöver helt enkelt fler engagerade och initierade medlemmar från LO-förbunden i politiken på samma sätt som vi behöver säkra och öka kunskapen om arbetslivsfrågor i politiken generellt.
Utbildningen är en process som pågår under ett helt år med tre internathelger på Brunnsviks Folkhögskola samt en studieresa till Stockholm där vi bl.a besöker riksdagen och får tillfälle att möta centrala företrädare från både Socialdemokraterna och LO-förbunden.
Mellan internaten har vi hemarbetsuppgifter som vi stämmer av i digitala träffar på Teams och vi ser A-dagarna den 22-23/3 som en naturlig träffpunkt för nätverksbygge!

Ur kursinnehållet:
• Ideologi utifrån våra kärnbegrepp: Frihet, Jämlikhet och Solidaritet
• Arbetarrörelsen en folkrörelse – från historia till framtid via nuläget
• Organisationsutveckling i en idéburen organisation
• Ledarskap i idéburen organisation

Under hela utbildningsresan arbetar vi med att inventera och utöka våra kontaktnät med andra fackligt-politiskt aktiva både inom den fackliga rörelsen och i den politiska på såväl, kommun- som region- och riksdagsnivå.

Kursdatum: 9-11/2, 12-14/4, 31/5-2/6, studieresa 23-25/9 2024                                                                                                                Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är fackligt- politiskt aktiv och är ny i ditt uppdrag eller till dig som vill öka ditt politiska engagemang. 
Anmälan: Din organisation skickar din anmälan till ABF Dalarna, christina.falk-thomsen@abf.se senast den 31 december 2023.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 1 400 kronor inkl studiematerial, kost, logi och studieresa. Anmälande organisation står för kurskostnad samt deltagarnas eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst och resor till och från Brunnsvik. OBS! Deltagaravgiften debiteras till fullo om deltagare utan avanmälan uteblir från utbildningen.                                                                                                                                          Övrigt: Utbildningen genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan med Brunnsviks Folkhögskola. 

Har du frågor eller funderingar över utbildningen?
Kontakta gärna din organisation eller ABF Dalarna

Kontaktuppgifter till ABF Dalarna:

Patrik Årman, 070-294 98 04, patrik.arman@abf.se (Ombudsman)

Karin Bergkvist, 073-842 79 55, karin.bergkvist@abf.se (Pedagogisk utveckling & facklig politisk utbildning mm)

Christina Falk-Thomsen, 070-290 02 19, christina.falk-thomsen@abf.se (Administratör, anmälningar till kurser mm)

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
11095
Startdatum
09 februari 2024
Veckodagar
Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag, Lördag, Söndag
Tidpunkt
15:00–15:00
Antal tillfällen
12
Antal lediga platser
13
Medarrangör
LO-Distriktet i Dalarna och Gävleborg
Plats
Brunnsviks Folkhögskola (Ludvika)
Brunnsvik Grangärdevägen 79 77192 LUDVIKA
Pris
14000 kr
Cirkelledare
Patrik Årman