Hoppa till huvudinnehåll

Facklig utbildning - Ledarskapsutbildning för kvinnor s 1, 3-4 nov

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Dalarna och Gävleborgs distrikt har tidigare erbjudit riktade utbildningssatsningar, både under 2011/2012 och 2014. En utbildningssatsning för att stötta och få fram nya kvinnor som kan arbeta både som förtroendevalda och som anställda inom våra organisationer. Nu erbjuder vi en ny kurs under 2020/2021!

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

Därför genomför vi också under 2020/2021 en riktad utbildning för kvinnor inom arbetarrörelsen. Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer.

Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den egna organisationen kommer att gå som en röd tråd genom kursen.

Utbildningen genomförs i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och omfattar totalt 18 kursdagar fördelat på fem internat (11 dagar) samt hemarbetsuppgifter mellan träffarna (7 dagar). Hemarbetsuppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring litteratur, intervjuer, observationer i möten/konferenser etc.

TIDER FÖR INTERNATEN/FYSISKA KURSDAGAR

Start 3 – 4 november 2020

Fortsättning 2021

12 – 13 januari

15 – 16 mars

19 – 20 april

Avslutning 30 maj - 1 juni 2021

Alla internaten kommer att förläggas inom Dalarna och Gävleborgsområdet och de fastställda orterna meddelas i bekräftelsen till de som anmäls.

EKONOMI OCH ANMÄLAN

• Anmälan skall gå via den egna organisationen senast den 1 oktober

• Kursavgiften är 12 000 kr/person som inkluderar kostnader för kursledning, internat och material. Förlorad arbetsförtjänst och resekostnad ersätts av anmälande organisation

 

Nytt!

LO centralt har erbjudit sig att via en stiftelse betala 3000 kr/deltagare, vilket innebär att deltagaravgiften endast blir 9000 kr denna gång.

Ansökan om stipendium görs i samband med första internatträffen den 3-4 november 2020, eller i januari 2021.

Så skillnaden för er som betalande avdelning är att fakturan för utbildningen blir på 9000 kr denna gång, istället för 12000 kr.

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
10907
Startdatum
03 november 2020
Veckodagar
Tisdag, Onsdag
Tidpunkt
10:00–16:00
Antal tillfällen
2
Antal lediga platser
18
Medarrangör
LO-Distriktet i Dalarna och Gävleborg
Plats
Brunnsviks Folkhögskola (Ludvika)
Grangärdevägen 79 77131 LUDVIKA
Pris
10000 kr
Cirkelledare
Yvonne PerssonUlrika Wiklund