Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsutbildning för kvinnor 2022-2023

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Dalarna och Gävleborgs distrikt har tidigare erbjudit riktade utbildningssatsningar för att stötta och få fram nya kvinnor som kan arbeta både som förtroendevalda och som anställda inom våra organisationer. Nu erbjuder vi en ny kurs under 2022/2023!

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

Därför genomför vi också under 2022/2023 en riktad utbildning för kvinnor inom arbetarrörelsen. Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer.

Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den egna organisationen kommer att gå som en röd tråd genom kursen.

Utbildningen genomförs i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och omfattar totalt 18 kursdagar fördelat på fem internat (11 dagar) samt hemarbetsuppgifter mellan träffarna (7 dagar). Hemarbetsuppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring litteratur, intervjuer, observationer i möten/konferenser etc.

TIDER FÖR INTERNATEN/FYSISKA KURSDAGAR

2022

22 - 23 november (Brunnsviks folkhögskola i Ludvika, Internat)                                                                                                                                                                    15 december (Digitalt kvällsmöte, 18.30-19.30)

2023

12 – 13 januari (Kursgården Gläntan i Ovanåker, Internat)                                                                                                                                                                            21 januari (Digitalt kvällsmöte, 18.30-19.30)                                                                                                                                                                                                  15 – 16 mars (Brunnsviks folkhögskola i Ludvika, Internat)                                                                                                                                                                     19 – 20 april (Kursgården Gläntan i Ovanåker, Internat)                                                                                                                                                                               21-23 maj (Brunnsviks folkhögskola i Ludvika, Internat)

EKONOMI OCH ANMÄLAN

• Anmälan skall gå via den egna organisationen senast den 20 oktober till ABF Dalarna, christina.falk-thomsen@abf.se

• Kursavgiften är 10 000 kr/person som inkluderar kostnader för kursledning, internat och material. Förlorad arbetsförtjänst och resekostnad ersätts av anmälande organisation

 

 

 

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
10997
Startdatum
22 november 2022
Veckodagar
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Söndag
Tidpunkt
09:00–17:00
Antal tillfällen
2
Antal lediga platser
7
Plats
Brunnsviks Folkhögskola (Ludvika)
Pris
9000 kr
Cirkelledare
Ulrika WiklundYvonne Persson