Hoppa till huvudinnehåll

Psykosocial Arbetsmiljö

Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö? Det handlar om att exempelvis ha en trygg anställning, möjlighet till personlig utveckling och bra samarbete i gruppen.

Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö?

Det handlar om att exempelvis ha en trygg anställning, möjlighet till personlig utveckling och bra samarbete i gruppen. Vanliga problem är konflikter i arbetsgruppen, mobbning, diskriminering, stress eller bristfälligt ledarskap. Ett bra psykosocialt klimat är mycket viktigt för trivsel och lönsamhet. Genom denna utbildning får du god insyn i hur man bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi kommer bland annat förkovra oss inom förskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

I sammandrag innebär den nya föreskriften som trädde i kraft 31 mars 2016 att arbetsgivaren nu ansvarar för bl.a. följande.

- Arbetstagarna ska inte ha en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. 
- Arbetsorganisationen ska vara tydlig.
- De anställda ska känna till vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd.
- Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, t ex genom en policy.
- Arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa.
- Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Mål ska sättas upp.

Kursen är helt digital och genomförs på tre dagar (3-4/5 och 25/5 - 2023).

4500:- per deltagare.

Kontakta kursledare Fredrik Nilsson vid frågor - 0702066023

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
412512
Startdatum
03 maj 2023
Veckodagar
Onsdag, Torsdag
Tidpunkt
08:30–16:00
Antal tillfällen
3
Antal lediga platser
20
Plats
Online
Cirkelledare
Fredrik Nilsson
Anmäl dig