Hoppa till huvudinnehåll

Fackligt - Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs digital

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? Här får du veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du
har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte
Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Målgrupp
Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Mål
Efter utbildningen ska du:
•kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
•kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
•förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
•veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Arbetsformer
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångarmed övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Ekonomi
5 500 kronor. Kurslitteratur ingår. Arbetsgivaren betalar kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6 §4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare.

TID
12, 19, 20, 27 och 28 april 2021 kl. 08.30-16.30

PLATS
Utbildningen sker digitalt genom plattformen Teams. Det du behöver ha tillgång till är en iPad eller en dator med kamera. Mer information kommer att skickas ut cirka en vecka innan utbildningen. Kursmaterial kommer att skickas ut med post också det ca. 1 vecka innan kursstart.  För mer information om de tekniska inför kursen kontakta Jonathan Carlsson på e-post jonathan.carlsson@abf.se eller telefon 0498-20 37 00

ANMÄLAN gör du via ditt fackförbund till ABF Gotland senast 4 veckor före utbildningen

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
42304
Startdatum
12 april 2021
Veckodagar
Måndag, Tisdag, Onsdag
Tidpunkt
08:30–16:30
Antal tillfällen
5
Antal lediga platser
11
Medarrangör
LO-distriktet Gotland
Plats
Virtuella rummet
Pris
5500 kr
Cirkelledare
Thomas Karlström