Hoppa till huvudinnehåll

Fackligt - Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg - och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte
Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Målgrupp
Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Mål
Efter utbildningen ska du

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Arbetsformer
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Omfattning
Kursen omfattar fem heldagar; 6, 13, 19, 27/10, 3/11.

Ekonomi
Deltagaravgiften är 6 200 kr och betalas av arbetsgivaren. För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kurslitteratur ingår. Arbetsgivaren betalar också lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
42026
Startdatum
06 oktober 2020
Veckodagar
Måndag, Tisdag
Tidpunkt
08:30–16:30
Antal tillfällen
5
Antal lediga platser
10
Medarrangör
LO-distriktet Gotland
Plats
Arbetarrörelsens hus, Visby
Stenhuggarvägen 6 62153 VISBY
Pris
6200 kr
Cirkelledare
Thomas Karlström
Anmäl dig