Hoppa till huvudinnehåll

HSO 1 - Huvudskyddsombud 1

MÅLGRUPP
Skyddsombud, arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud.
Förkunskaper: BAM, Bättre arbetsmiljö

SYFTE OCH MÅL
Att ge deltagaren kunskap om huvudskyddsombudets uppgift som samordnare och kommunikatör på arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Att deltagaren får med sig en handlingsplan för det fortsatta arbetet på sin arbetsplats.

Efter utbildningen ska deltagaren

-kunna samordna skyddsombudsverksamheten på sin arbetsplats.

-ha kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget.

-känna till de rättigheter och skyldigheter som följer med uppdraget. -känna till företagshälsovårdens roll i arbetsmiljöarbetet och hur parterna arbetar i samverkan

-känna till hur arbetet bedrivs i en skyddskommitté

DELAR AV INNEHÅLLET
Huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet, skyddskommittéarbetet, upphandling och utvärdering av företagshälsovård, ledarskap, information, checklistor och skyddsronder, handlingsplan

Kursdatum: 4, 5, 6 maj
Plats: Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro utanför Falkenberg
Lön: Arbetsgivaren
Anmälan: Kontakta anna-lena.moller@abf.se för info
Sista anmälan: 6 april
Kursform: Externat, dagtid
Kursanordnare: ABF-If Metall Halland
Kurskostnad: 4 500 kr som arbetsgivaren betalar.
Avanmälan: senast en vecka innan kursstart. Vid  utebliven avanmälan tillkommer extra kostnader. (Sjukdom ska intygas)

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
43321
Startdatum
04 maj 2020
Veckodagar
Måndag
Tidpunkt
08:30–16:00
Antal tillfällen
3
Antal lediga platser
19
Medarrangör
IF Metall Avd 44 Halland
Plats
Katrinebergs Folkhögskola
31058 VESSIGEBRO
Pris
Gratis
Cirkelledare
Martin ErikssonTarek Al-Jarouchi