Hoppa till huvudinnehåll

VSO 2 - Vidareutbildning skyddsombud 2

MÅLGRUPP

Skyddsombud, arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer och arbetsledare med några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

SYFTE OCH MÅL

Att deltagaren får kunskaper kring hur man arbetar med det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på bästa sätt. Hur man arbetar systematiskt med det dagliga arbetsmiljöarbetet. Hur man arbetar med skyddskommitté i de fall det finns på arbetsplatsen. Hur parterna kan samverka och arbeta förebyggande när det gäller en hälsosam arbetsplats. Att deltagaren får med sig en handlingsplan.

Efter utbildningen ska deltagaren

-ha djupare kunskap om en hälsosam arbetsmiljö.

-kunna samverka för en hälsosammare arbetsplats.

-veta vikten av parternas samverkan vid arbetsmiljöarbetet och ha god kännedom om respektives ansvar och uppgifter

-ha kunskap om hur skyddsombud/chef kan initiera arbetsmiljöförbättringar och åtgärder.

DELAR AV INNEHÅLLET

Nulägesanalys av det hälsofrämjande arbetet, Arbetsmiljölagen och AFS:ar på området parternas roller och ansvar, hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv, fördjupningsarbete för hälsosammare arbetsplatser, handlingsplaner.

Kursdatum: 7, 8, 9 september
Plats: Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro utanför Falkenberg
Lön: Arbetsgivaren
Anmälan: Kontakta anna-lena.moller@abf.se för info
Sista anmälan: 3 augusti
Kursform: Externat, dagtid
Kursanordnare: ABF-If Metall Halland
Kurskostnad: 4 500 kr som arbetsgivaren betalar.
Avanmälan: senast en vecka innan kursstart. Vid  utebliven avanmälan tillkommer extra kostmader. (Sjukdom ska intygas)

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
43324
Startdatum
07 september 2020
Veckodagar
Måndag
Tidpunkt
08:30–16:00
Antal tillfällen
3
Antal lediga platser
8
Medarrangör
IF Metall Avd 44 Halland
Plats
Katrinebergs Folkhögskola
31058 VESSIGEBRO
Pris
Gratis