Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsutbildning - Revisor

Vad är revisorns roll i föreningen

Modern revision innebär mycket mer än att bara granska bokföringen. Att vara revisor innebär att man ska ha insyn i hela verksamheten och när som helst kunna gripa in. Vi går igenom vad som menas med "god revisionssed" och revisorernas ansvar.

Vi kommer att gå igenom följande:

  • revisorn - det speciella förtroendeuppdraget
  • revisionsetik
  • förvaltningsrevision - intern kontroll
  • bokslutsrevision
  • uppläggning av revisionsarbete

Material: "Revisorn" skriven av Gunilla Jerlinger

OBS Skriv i noteringsrutan när du anmäler dig vilken medlemsorganisation/ samverkanspart du tillhör!

Kursen är två halvdagar 

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Denna utbildning riktar sig till våra medlemsorganisationer och är kostnadsfri för dem.
För våra samverkansparter och övriga kostar utbildningen 500 kr/ person

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
140175
Startdatum
13 oktober 2022
Veckodagar
Onsdag, Fredag
Tidpunkt
13:00–16:00
Antal tillfällen
2
Antal lediga platser
8
Plats
ABF JH
Midgårdsgatan 8 83145 ÖSTERSUND
Cirkelledare
Anitha Olofsson
Anmäl dig