Hoppa till huvudinnehåll

Hjärt & lungräddning + säkrare barn och senior (4/11) - Ängelholm HT 2020

HLR - kostnadsfritt

FULLBOKAD - en extra utbildning i hjärt & lungräddning är insatt den 3/11

 

4/11 kl. 18,00-21,00 - KOSTNADSFRITT

(OBS! För att kunna anmäla sig till denna utbildning ska du först gå hemberedskapsutbildningen)

Din trygghet
Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap för minst 72 timmar som vid önskemål kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

  • Hemberedskap för minst 72 timmar
  • Hjärt & lungräddning
  • Säkrare seniorer
  • Säkrare barn
  • Första hjälpen
  • Brandkunskap

 

Hjärt- och lungräddning (HLR)
Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne. Vet du vad du ska göra då?

Säkrare seniorer
Utbildningen Säkrare Seniorer syftar till att ge dig kunskap om hur olycks-och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65+ och hur du kan göra för att förebygga dessa skador. Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kurserna ger dig grundläggande kunskap om:

Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
Fallrisker inom- och utomhus
Hjälpmedel
Simkunnighet hos vuxna
Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor
Riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområdet

Säkrare barn
Utbildningen Säkrare barn syftar till att ge kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för barn i åldrarna 0-6 år samt vad som kan göras för att förebygga skador. Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kursen ger dig grundläggande kunskap om

Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
Simkunnighet hos barn
Riskmoment i hemmet
Riskmoment utomhus säkrare-barn
Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor

  

Utbildare: Ole Jakobsen Civilförsvarsförbundet

Max 12 platser

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
48959
Startdatum
04 november 2020
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
18:00–21:00
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
Fullsatt
Plats
ABF Ängelholm NY (2020)
Verkstadsgatan 4 26271 ÄNGELHOLM
Pris
Gratis
Cirkelledare
Ole Jakobsen