Hoppa till huvudinnehåll

Allmänn brandkunskap - Åstorp HT 2020

Brandkunskap

FULLBOKAD ! Finns en extra kurs den 11/11.

 

9/11 kl. 18,00-20,30 i Åstorp

OBS! För att få gå denna utbildning krävs att du tidigare gått hemberedskap.

 

Din trygghet
Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap för minst 72 timmar som vid önskemål kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

Hemberedskap för minst 72 timmar
Säkrare seniorer
Säkrare barn
Första hjälpen med HLR

Allmän brandkunskap - nyhet

 

Allmän brandkunskap - en utbildning i hur du kan brandsäkra din bostad

Kursen ger kunskap om:

brandorsaker
brandens förlopp
handlingsplan vid brand
utrymning
avgränsa brand
brandförebyggande

Utbildare: Ole Jakobsen Civilförsvarsförbundet

Max 12 platser per kurs

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
48921
Startdatum
09 november 2020
Veckodagar
Måndag
Tidpunkt
18:00–20:30
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
Fullsatt
Plats
ABF ÅSTORP
Köpmansgatan 10 26534 ÅSTORP
Pris
Gratis
Cirkelledare
Ole Jakobsen