Hoppa till huvudinnehåll

HLR - Hjärt & lungräddning + säkrare senior - Grevie VT 2020

FÖR ATT KUNNA GÅ DENNA UTBILDNING MÅSTE DU SEDAN INNAN GÅTT HEMBEREDSKAPSUTBILDNINGEN

Din trygghet
Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap för minst 72 timmar som vid önskemål kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

Hemberedskap för minst 72 timmar
Säkrare seniorer
Säkrare barn
Första hjälpen med HLR

 

Hjärt- och lungräddning (HLR)
Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne. Vet du vad du ska göra då?

Säkrare seniorer
Utbildningen Säkrare Seniorer syftar till att ge dig kunskap om hur olycks-och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65+ och hur du kan göra för att förebygga dessa skador. Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kurserna ger dig grundläggande kunskap om:

Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
Fallrisker inom- och utomhus
Hjälpmedel
Simkunnighet hos vuxna
Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor
Riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområdet

 

 

 

 

Utbildare: Ole Jakobsen Civilförsvarsförbundet

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
48458
Startdatum
14 april 2020
Veckodagar
Tisdag
Tidpunkt
15:00–17:45
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
8
Plats
ABF Grevie
Järnvägsgatan 25 A-B 26962 GREVIE
Pris
Gratis
Anmäl dig