Hoppa till huvudinnehåll

REGIONAL KONFERENS 2021

ABF Skåne inbjuder till regional konferens för Region 1 och verksamhetssamtal med representanter från ABF-förbundet.

Årets regionala konferens ska besluta vilka 10 ombud som ska representera Region 1 vid förbundsstämman 2022. Det innebär att respektive ABF avdelning ska nominera in en man och en kvinna, likaledes en man och en kvinna till ledamot i förbundsstyrelsen. Ni ska även föreslå ordinarie och ersättare till Verksamhetsrådet och Rådet för arbetsgivarfrågor.

 

Skicka era nomineringar till rory.hall@abf.se senast den 25 oktober.

 

Vi hänvisar till följande utdrag ur Normalstadgar för ABF-distrikt, § 14 Regional konferens:

Vid den regionala konferensen deltar de ombud eller deras ersättare som har utsetts på respektive ABF distrikts och ABF avdelnings årsmöte. Det är endast de valda ombuden och regionens förbundsstyrelseledamot som har rösträtt. Studieombudsman skall delta i den regionala konferensen och har yttrande- och förslagsrätt.

Anmäl in era ombud för den regionala konferensen senast den 25 oktober. Varje ABF enhet ska utse ett ombud, ABF Malmö två ombud. 

 

Tid: Den 15 november. Start klockan 09.00, frukostfika finns i matsalen från 8.30 Vi beräknar att avsluta klockan 14.00 med avbrott för lunch.

Plats: Backagården, Höör.

 

Innehåll: Mötet ägnas åt de stadgemässiga ärendena enligt § 14: 

· Val av ordförande för mötet

· Val av sekreterare för mötet

· Val av valberedning

· Val av 10 ombud till förbundsstämman för en tid av två år

· Fastställande av nomineringar till förbundsstyrelsen

· Fastställande av antal ombud till regional konferens

· Fastställande av nomineringstid

· Frågor rörande statsbidragsfördelning

· Övriga frågor från förbundsstyrelsen

· Övriga frågor från ABF avdelningar och ABF distrikt.

 

Medverkande: Rikard Larsson ordförande ABF Skåne samt förbundsstyrelsen, Åse Webeklint, verksamhetsrådet, samt representanter från förbundsexpeditionen.

 

ABF Skåne svarar för konferenskostnaden. När det gäller reseersättning och/eller förlorad arbetsförtjänst ber vi dig tala med din ABF-avdelning. Anmäl era ombud till konferensen senast den 25 oktober 2021 via vår hemsida www.skane.abf.se, klicka på sök kurser & evenemang, och ange arrangemangsnummer 11854 i sökfältet.

Vid er anmälan så vänligen ange eran avdelning, samt kostpreferenser och andra behov som vi behöver veta om för att kunna genomföra mötet på bästa sätt.

 

Med vänlig hälsning

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Skåne

 

Rikard Larsson

ordförande

/ Rory Hall

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
11854
Startdatum
15 november 2021
Veckodagar
Måndag
Tidpunkt
09:00–14:00
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
18
Plats
Backagården
Stenskogen 24391 HÖÖR
Pris
Gratis
Cirkelledare
Rikard Larsson
Anmäl dig