Hoppa till huvudinnehåll

Visionsutbildning med Stadens S-förening om Hässleholm

Inbjudan – Valstudier Handlingsprogram med   Stadens S-förening
samt övriga intresserade S-föreningar

Processutveckling i studiecirkelform för framtagande av underlag för en politisk vision med
tillhörande handlingsprogram på kort och lång sikt för Socialdemokraterna i Hässleholms
kommun inför valet 2022.

Processen startar
Tid: Onsdagen den 1 september kl 18:00 – 21:00.
Plats: Matsalen T4 samt digitalt vid behov (återkommer med slutligt besked)


Vi träffas vid 6 tillfällen med mellanliggande hemuppgifter enskilt eller i grupp.
Alla S-föreningar som är intresserade av att deltaga är välkomna att vara med.


Processen kommer att genomföras vid följande tillfällen
Steg 1 1 sept kl 18:00 – 21:00 Omvärldsanalys / SWOT-analys
Steg 2 30 sept kl 18:00 – 21:00Fortsättning på steg 1
Steg 3 12 okt kl 18:00 – 21:00Vision/handlingsprogram på kort/lång sikt
Steg 4 2 nov kl 18:00 – 21:00Fortsättning på steg 3
Steg 5 23 nov kl 18:00 – 21:00Fortsättning på steg 3
Steg 6 11 jan kl 18:00 – 21:00Slutligt arbete med hela programmet
1
Under arbetets gång kommer vid behov att skapas fokusgrupper med olika teman.
Så här långt har två temamöten ägt rum, tema höghastighetståg och tema visionsarbete.
Eventuellt kommer processen kompletteras med fler.

En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att sammanställa materialet både textmässigt och för att
skapa en helhet av alltihop.

Processledare för utbildningen kommer att vara Tommy Nilsson.
Anmälan senast den 24 augusti till lena.nilsson00@telia.com.
Ange ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och din e-postadress vid anmälan.

Alla hälsas varmt välkomna! Stadens socialdemokratiska förening och ABF Skåne Nordost
Henrik Backlund Lena Nilsson
Ordförande Stadens S-förening Studieorganisatör Stadens S-förening

Alla hälsas varmt välkomna!

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
62998
Startdatum
01 september 2021
Veckodagar
Tisdag, Onsdag, Torsdag
Tidpunkt
18:00–21:00
Antal tillfällen
8
Antal lediga platser
28
Medarrangör
Stadens S-förening Hässleholm
Plats
T4 Matsalen
Wendesv. 2, 28152 HÄSSLEHOLM
Pris
Gratis
Cirkelledare
Tommy Nilsson
Anmäl dig