Hoppa till huvudinnehåll

Kustnära yrkesfiske i förändring

Fiskenäringen har genomgått förändringar av flera skilda slag sedan decennier. Samtidigt som fiskenäringen har rationaliserats har besöksnäringen vid kusten expandera

OBS! På grund av rådande restriktioner beroende på Covid-19 planeras föreläsningen att äga rum först till våren 2021!

 

Fiskarkåren har minskat i antal utövare och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på
turismutveckling, inte minst från politiskt håll.

Malin Andersson, fil. dr i tjänstevetenskap, besvarar dessa frågor efter att ha utforskat den kustnära fiskenäringen längs västkusten under 2000-talets första årtionden. I fokus för presentationen står hennes avhandlingsstudie som uppvisar olika uttryck för den politiska styrningen av fiskenäringen och kustnära yrkesfiskares arbete med att välkomna besökare. Frågor som besvaras i föreläsningen är hur ett traditionellt arbete tar form i lokala ekonomier som präglas allt mer av turism och vad som egentligen sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares
vardag?

Malin Andersson har författat avhandlingen vid Institutionen för Service Management och
tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

För mer information eller frågor kontakta 042 - 17 64 02 eller artur.malachowski@abf.se.


Arrangemanget är kostnadsfritt!

Detta är ett: Evenemang
Arrangemangsnr
39324
Tidpunkt
15:00–16:30
Plats
Råå Museum
Museiplanen 1 25270 RÅÅ
Pris
Gratis
Kontaktperson
Artur Malachowski
artur.malachowski@abf.se