Hoppa till huvudinnehåll

Hemberedskapsutbildning - "72 timmar utan el" (18,00) - Landskrona HT 2021

Hemberedskap

Hemberedskap - kostnadsfri utbildning

Din trygghet
Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap för minst 72 timmar som vid önskemål kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

Hemberedskap för minst 72 timmar
Säkrare seniorer
Säkrare barn
Första hjälpen med HLR

 

Hemberedskap för minst 72 timmar

Är du förberedd om krisen kommer?

Under utbildningen får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

Grundbehov
Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
Inhämtning av information
Vatten, Värme, Mat, Sömn, Belysning, Hygien

Utbildare: Ole Jakobsen Civilförsvarsförbundet

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
50131
Startdatum
13 oktober 2021
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
15:30–18:00
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
8
Plats
ABF Landskrona/Larvilokalen
Larvigatan 19D (ingång Kapellvägen) 26138 LANDSKRONA
Pris
Gratis
Cirkelledare
Ole Jakobsen
Anmäl dig